„Prisijungusi Lietuva“ patarimai – kritiškam informacijos vertinimui
Mūsų aplinkiniame pasaulyje pilna naujienų, nuomonių, teiginių ir faktų, tačiau tai, ką mes suvokiame kaip tiesą, dažnai priklauso nuo mūsų kritinio mąstymo gebėjimų. Kritinis mąstymas yra svarbiausias įgūdis, padedantis mums atskirti klaidingą informaciją nuo patikimos, o faktą nuo nebūtinai teisingos nuomonės.

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ svetainėje pateikiame 12 kritinio mąstymo patarimų, kurie padės jums tapti atsargesniais informacijos vartotojais ir ugdyti savo gebėjimus informacijos erdvėje atskiriant grūdus nuo pelų.

  • Kritinis mąstymas prasideda nuo informacijos šaltinio įvertinimo. Svarbu žinoti, iš kur gauta ši informacija ir ar jos šaltinis yra patikimas. Taip pat svarbu atsižvelgti į jos autorių – ar jis turi reikiamą autoritetą svarstomoje srityje. Citatų tikrinimas ir kitų šaltinių paieška padeda įsitikinti, ar informacija nėra iškraipyta. Pirmenybę visada teikite faktams, ne nuomonėms, ir nepamirškite, kad skirtingi šaltiniai gali turėti skirtingas nuomones.
  • Taip pat būtina neskubėti platinti nepatikrintos informacijos. Atsargiai žiūrėkite į bet kokius raginimus skubiai veikti ar persiųsti perspėjimus bei pagalbos prašymus. Visada būkite skeptiški ir abejokite gautomis žinutėmis. Turite gebėti įvertinti, kada pranešimu socialiniuose tinkluose galima pasitikėti, ir kada jis gali būti netikras.
  • Ypač budriai reiktų bendrauti su nežinomais asmenimis ir nepasiduoti jų prašymams atskleisti savo privačią informaciją bei asmeninius duomenis.

Kritinis mąstymas yra kiekvieno gynyba nuo klaidinamos ar galimai kenksmingos informacijos. Šią ir dar keliasdešimt pamokėlių aktualiomis elektroninių paslaugų, saugesnio interneto bei skaitmeninės kūrybos temomis rasite „Prisijungusi Lietuva“ savarankiško mokymosi skiltyje.