Dalyviai


Skaitmeniniai lyderiai

Skaitmeninis lyderis – bendruomenės narys / atstovas, turintis puikius skaitmeninius įgūdžius ir  skatinantis bendruomenės narius domėtis informacinėmis ir ryšio technologijomis (IRT), ugdyti bei  tobulinti savo skaitmeninius gebėjimus.

Skaitmeniniai konsultantai

Skaitmeninis konsultantas – tai bibliotekininkas, kuris  domisi informacinėmis ir ryšio technologijomis, konsultuoja bibliotekos lankytojus, dalijasi su jais savo skaitmenine patirtimi.

E. skautai

E. skautas – tai jaunuolis, besidomintis ir gebantis naudotis šiuolaikiniais išmaniaisiais įrenginiais, pasiryžęs padėti kitiems išmokti jais naudotis bei daugiau sužinoti apie skaitmeninių technologijų teikiamą naudą, apie saugų elgesį internete.Bendruomenės