Skaitmeniniai konsultantai

Skaitmeninis konsultantas  – bibliotekos  atstovas, kuris:

 • domisi informacinėmis ir ryšių technologijomis, konsultuoja, dalijasi savo skaitmenine patirtimi su bibliotekos lankytojais.
 • naudodamasis projekto „Prisijungusi Lietuva“ ištekliais (mokymo programomis, renginiais, priemonėmis, rekomendacijomis) bei atnaujinta bibliotekų įranga stiprina Lietuvos gyventojų skaitmeninius gebėjimus.

  Skaitmeninio konsultanto veiklos projekte „Prisijungusi Lietuva“:

 • konsultuoja bibliotekos lankytojus, kaip naudotis informacinėmis ir ryšio technologijomis;
 • dalyvauti skaitmeninių lyderių mokymuose;
 • bendradarbiauja su bendruomenių skaitmeniniais lyderiais rengiant paraišką bendruomenės įtinklinimo konkursui;
 • bendradarbiauja su e. skautais (sutaria dėl jų konsultacijų laiko ir vietos, nukreipia bibliotekos lankytojus e. skauto konsultacijai);
 • dalijasi naujienomis, patirtimi su kolegomis uždaroje Facebook‘o grupėje „Skaitmeninių lyderių tinklas“.

Kviečiame visus skaitmeninius konsultantus pamėgti Facebook“o paskyrą „Prisijungusi Lietuva“, sekti čia projekto naujienas ir jungtis prie uždaros grupės „Skaitmeninių lyderių tinklas“.


E. skautai bibliotekoje – REZULTATAI


E. skauto veiklos informacinis plakatas


E. skautų veiklos forma

Skaitmeniniams lyderiams ir konsultantams, bibliotekininkams skirti mokymai prasidėjo!

Jau įvyko pirmojo ciklo mokymai, juose dalyvavo apie 2000 skaitmeninių lyderių bei bibliotekų darbuotojų.

Dar šį rudenį tuos pačius dalyvius pakviesime mokytis toliau. Sekite mūsų informaciją skaitmeninių lyderių tinkle!

Visų mokymų metu dalyviai įgis tokių žinių:

 • Apie skaitmeninių įgūdžių poreikį kiekvienam Lietuvos gyventojui.
 • Kokie mokymai organizuojami Lietuvos bibliotekose (projekto „Prisijungusi Lietuva“ ištekliai).
 • Apie skaitmeninių lyderių, konsultantų ir e. skautų roles projekte bei bendradarbiavimo galimybes.
 • Apie šiuolaikines bendruomenes ir jose vykstančias veiklas, apie gerąją patirtį.
 • Kokios skaitmeninės priemonės gali būti naudojamos bendruomenėse (informacijos publikavimas internete, socialinių tinklų įtaka bendruomenės nariams, efektyvesnis informacijos viešinimas, nuomonių formuotojai ir pan.).
 • Kokios bendradarbiavimo priemonės gali būti naudojamos bendruomenėse (internetinės priemonės idėjų generavimui, registracijos priemonės, internetiniai dokumentai, ir pan.).
 • Apie įrangą, esančią bibliotekose, kaip ją naudojant gali būti tobulinami skaitmeniniai įgūdžiai.

Renginio metu vyks praktinės veiklos, dalyviai dirbdami grupelėse atliks užduotis ir dalysis patirtimi.