Skaitmeniniai konsultantai

Skaitmeninis konsultantas  – bibliotekos  atstovas, kuris:

 • domisi informacinėmis ir ryšių technologijomis, konsultuoja, dalijasi savo skaitmenine patirtimi su bibliotekos lankytojais.
 • naudodamasis projekto „Prisijungusi Lietuva“ ištekliais (mokymo programomis, renginiais, priemonėmis, rekomendacijomis) bei atnaujinta bibliotekų įranga stiprina Lietuvos gyventojų skaitmeninius gebėjimus.

Skaitmeninio konsultanto veiklos projekte „Prisijungusi Lietuva“:

 • konsultuoja bibliotekos lankytojus, kaip naudotis informacinėmis ir ryšio technologijomis;
 • dalyvauti skaitmeninių lyderių mokymuose;
 • bendradarbiauja su bendruomenių skaitmeniniais lyderiais rengiant paraišką bendruomenės įtinklinimo konkursui;
 • bendradarbiauja su e. skautais (sutaria dėl jų konsultacijų laiko ir vietos, nukreipia bibliotekos lankytojus e. skauto konsultacijai);
 • dalijasi naujienomis, patirtimi su kolegomis uždaroje Facebook‘o grupėje „Skaitmeninių lyderių tinklas“.

Kviečiame visus skaitmeninius konsultantus jungtis ir dalyvauti Facebook“o uždaroje grupėje „Skaitmeninių lyderių tinklas“.

TREČIASIS MOKYMŲ CIKLAS

2020 m. rugsėjį. prasidėjo Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojams skirti mokymai.

Mokymų tikslas – įveiklinti projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ metu įsigytą programavimo, inžinerinio ir kūrybinio paketų techninę ir programinę įrangą.

Mokymai skirti bibliotekininkams, kad jie gebėtų naudotis šia įranga ir galėtų suteikti kvalifikuotą pagalbą vietos bendruomenių atstovams, bibliotekų lankytojams.

Kaip pritaikyti kompiuterį lankytojams viešosiose bibliotekose?

Neįgaliesiems ar vyresniojo amžiaus vartotojams iškyla tam tikrų kliūčių dirbant kompiuteriu. Šioms kliūtims įveikti naudojamos atitinkamos pagalbinės programinės ir techninės priemonės. Dauguma kompiuterių programų, interneto svetainių, e. paslaugų jau yra sukurtos atsižvelgiant į neįgaliųjų vartotojų specifinius poreikius. Pavyzdžiui, bene kiekviename šiuolaikiniame kompiuteryje ar išmaniajame telefone galima padidinti tekstą, pasirinkti didesnį kontrastą, valdyti jį balsu, diktuoti tekstą, tam tikros programos gali balsu perskaityti tai, kas rodoma ekrane ir kt. Todėl sumanus skaitmeninis konsultantas turėtų būti susipažinęs bent su standartinėmis viešosios bibliotekos lankytojo darbo vietos pritaikymo neįgaliesiems galimybėmis ir mokėti patarti lankytojams, kaip jomis pasinaudoti.

Regėjimo negalią turintiems lankytojams galima pasiūlyti:

 • parinkti tinkamą įrenginio ekrano ryškumą, kontrastą, spalvų schemą bei šrifto dydį;
 • naudoti ekraną skaitančią balsu programą;
 • kompiuterį valdyti vien klaviatūra, be pelės;
 • kompiuterį valdyti balso komandomis.

Kaip tą padaryti, sužinosite parsisiuntę šį leidinį:

Kompiuterių parengimas ir pritaikymas silpnaregiams lankytojams viešosiose bibliotekose