Skaitmeniniai lyderiai

Skaitmeninis lyderis – bendruomenės narys / atstovas, turintis puikius skaitmeninius įgūdžius ir  skatinantis bendruomenės narius domėtis informacinėmis ir ryšio technologijomis (IRT), ugdyti bei  tobulinti savo skaitmeninius gebėjimus.   Skaitmeninio lyderio veiklos projekte „Prisijungusi Lietuva“:

 • skleidžia informaciją apie projekto „Prisijungusi Lietuva“ renginius, dalyvauja juose ir kviečia prisijungti savo bendruomenės narius;
 • dalijasi savo patirtimi, gerąja praktika apie IRT teikiamą naudą;
 • padeda parengti paraišką bendruomenės įtinklinimo konkursui;
 • dalijasi naujienomis, patirtimi su kolegomis uždaroje Facebook‘o grupėje „Skaitmeninių lyderių tinklas“.

  Kviečiame visus skaitmeninius lyderius pamėgti Facebook“o paskyrą „Prisijungusi Lietuva“, sekti čia projekto naujienas ir jungtis prie uždaros grupės „Skaitmeninių lyderių tinklas“.

Skaitmeniniams lyderiams ir konsultantams, bibliotekininkams skirti mokymai!

Jau įvyko pirmojo ciklo mokymai, juose dalyvavo apie 2000 skaitmeninių lyderių bei bibliotekų darbuotojų.

Kviečiame į antro etapo mokymus, kurie prasideda spalio mėnesį.

Mokymų grafikas

 

Visų mokymų metu dalyviai įgis tokių žinių:

 • Apie skaitmeninių įgūdžių poreikį kiekvienam Lietuvos gyventojui.
 • Kokie mokymai organizuojami Lietuvos bibliotekose (projekto „Prisijungusi Lietuva“ ištekliai).
 • Apie skaitmeninių lyderių, konsultantų ir e. skautų roles projekte bei bendradarbiavimo galimybes.
 • Apie šiuolaikines bendruomenes ir jose vykstančias veiklas, apie gerąją patirtį.
 • Kokios skaitmeninės priemonės gali būti naudojamos bendruomenėse (informacijos publikavimas internete, socialinių tinklų įtaka bendruomenės nariams, efektyvesnis informacijos viešinimas, nuomonių formuotojai ir pan.).
 • Kokios bendradarbiavimo priemonės gali būti naudojamos bendruomenėse (internetinės priemonės idėjų generavimui, registracijos priemonės, internetiniai dokumentai, ir pan.).
 • Apie įrangą, esančią bibliotekose, kaip ją naudojant gali būti tobulinami skaitmeniniai įgūdžiai.

Renginio metu vyks praktinės veiklos, dalyviai dirbdami grupelėse atliks užduotis ir dalysis patirtimi.