12 kritinio mąstymo patarimų

Paspauskite ant kortelių ir atraskite patarimus.
1Įvertinkite informacijos aplinką

 • Kas konkrečiai paskelbė informaciją?
 • Ar tai patikima žiniasklaidos priemonė?
 • Kokios rūšies informacija vyrauja šioje žiniasklaidos priemonėje?
 • Naujienų, mokslo, skandalų, humoro?
 • Ar jums žinoma patikima spauda cituoja šią žiniasklaidos priemonę?

1Apie kiekvieną interneto svetainę ir jos turinį daug ką gali pasakyti:

 • svetainės paskirtis,
 • ar joje yra daugiau informacijos šia tema,
 • jos autoriai,
 • ar nurodomi žinomi informacijos šaltiniai,
 • ar joje pateikiamas vienintelis ar keli požiūriai.

2Įvertinkite informacijos autorių

 • Ar nurodytas informacijos autorius?
 • Ar tai realus asmuo?
 • Ką dar jis yra paskelbęs?
 • Kur šis autorius skelbia informaciją, ar tai patikima žiniasklaida?
 • Ar kiti šio autoriaus tekstai yra panašaus stiliaus ir turinio?

2Labai svarbu, kas yra informacijos autorius

 • Jei autorius visai nenurodytas arba informaciją paskelbė ne šios srities ekspertas, tai gali būti reklama.
 • Patikimas autorius būna paskelbęs ne vieną panašų straipsnį.

3Įvertinkite informacijos šaltinius

 • Ar nurodyta, iš kur gauta informacija?
 • Ar tikrai yra tokie asmenys arba šaltiniai?
 • Ar patikimi cituojami asmenys?
 • Ką dar jie yra paskelbę šia tema?
 • Ar patikimi cituojami šaltiniai?
 • Kokiomis temomis informacija juose skelbiama?

3Patikima interneto svetainė pagrindžia savo požiūrį šaltiniais ir faktais. Jie turėtų būti:

 • tikslūs,
 • patikrinti ir įrodyti,
 • vengiama paprastų apibendrinimų,
 • neturėtų nepagrįstai prieštarauti kitiems šaltiniams.

4Pasitikrinkite kituose informacijos šaltiniuose

 • Ar šią informaciją skelbia kiti, žinomi ir patikimi kanalai?
 • Ar informacija skirtinguose šaltiniuose iš esmės sutampa, nėra pakeista ar iškraipyta?
 • Ar labai nesiskiria informacijos paskelbimo data skirtinguose šaltiniuose?

4Pagrindinis būdas išvengti netikrų naujienų – mažiau tikėti socialiniais tinklais ir remtis tik visuotinai žinoma ir patikima spauda, nacionaline žiniasklaida

 • Geriausia, kai žinia yra paskelbta keliose nesusijusiose žiniasklaidos priemonėse.
 • Pasidomėkite, ką ir kaip apie tarptautinius įvykius rašo užsienio spauda.

5Neplatinkite nepatikimos informacijos

 • Pagalvokite prieš persiųsdami ar skelbdami kitų asmenų informaciją.
 • Neplatinkite apgaulingų laiškų, paramos prašymų, įspėjimų apie virusus ir pan.
 • Neplatinkite žinučių, kuriose prašoma jas persiųsti kitiems.

5Gavę bet kokią įtartiną žinutę patikrinkite, ar ji nėra melaginga

 • Internete paieškokite žinutės siuntėjo, teksto fragmentų, sąskaitos numerio ir pan.
 • Jei siuntėjas prisistato jums pažįstamu asmeniu – paskambinkite jam!

6Nepasiduokite spaudimui

 • Ypač kritiškai vertinkite raginimus skubiai ką nors daryti.
 • Nepasiduokite gąsdinimui.
 • Prieš spausdami nuorodas, pateikdami informaciją, – pagalvokite.
 • Nepateikite bet kam svarbių duomenų.
 • Net banko darbuotojai neturi teisės reikalauti slaptažodžių.
 • Jei kilo įtarimas, paskambinkite į banką.

6Atsargiai vertinkite bet kokį bandymą jus skubinti, raginti, išgąsdinti

 • Visada pagalvokite, – kodėl turite tą daryti, kodėl būtina skubėti, kas nutiks, jei visai nereaguosite į raginimus?
 • Niekas ir niekada negali iš jūsų reikalauti atskleisti slaptažodžius ar kitus prisijungimo duomenis.

7Suabejokite

 • Gavote žinutę apie laimėjimą, bet ar toje loterijoje žaidėte?
 • Draugas žinute prašo pervesti jam pinigų. Ar tikrai? Paskambinkite paklausti!
 • Nepažįstamasis siūlo pasidalyti jo tetos palikimą. Kodėl jums? Kodėl pasidalyti?
 • Laimėjote kelionę! Galbūt. Bet kodėl turite dar kažką privalomai pirkti ir mokėti pinigus?

7Daugelis žmonių išgirdę apie siūlomus laimėjimus, prizus ar pinigus praranda atsargumą

 • Pagalvokite, ar žaidėte toje loterijoje? Kodėl atsirado kažkokių papildomų sąlygų ir mokesčių?
 • Dažnai pasitaiko laiškų iš tolimų kraštų, kuriuose siūloma pasidalinti milijonus palikimo. Kas užkimba ant šio kabliuko, turi mokėti už neva įvairias tarpininkų paslaugas ir galiausiai lieka be nieko.

8Nesidalinkite informacija, kuria galėtų pasinaudoti įsilaužėliai

 • Neskelbkite viešai savo ir artimųjų dienotvarkės, planų, pomėgių, bet kokios informacijos, kuri leistų atspėti prisijungimų duomenis ir saugumo klausimus.
 • Neišmeskite senų skaitmeninių įrenginių, jei juose buvo laikoma kokia nors informacija.

8Informacija apie jūsų ir artimųjų gyvenimą labai vertinga įsilaužėliams

 • Neskelbkite patys ir paprašykite artimųjų viešai neskelbti jūsų gyvenimo duomenų. Jei išvykstate į kelionę ir paliekate namus be priežiūros, visai nebūtina, kad visi tą
  sužinotų.
 • Senus nereikalingus skaitmeninius įrenginius atiduokite sunaikinti. Įprastinėmis priemonėmis informacijos juose nepašalinsite negrįžtamai.

9Įvertinkite, ar informacija nėra šališka

 • Pirmenybę visada teikite faktams, ne nuomonėms.
 • Ar nurodyta, kieno tai nuomonė?
 • Ar tai tikras asmuo, ir ar jis turi autoritetą šioje srityje?
 • Kas gali nulemti tokią nuomonę: faktai, ar asmeninės priežastys?
 • Ar pateikiamus faktus galima patikrinti?

9Socialiniai tinklai plačiai pasitelkiami nuomonei formuoti daugelyje valstybių

 • Net demokratinėse valstybėse prieš rinkimus pasitelkiami netikri sekėjai ir klaidinančios žinutės.
 • Dažnai socialiniai tinklai pasitarnauja informacijai kontroliuoti, užgniaužti opozicijos nuomonę bei kurstyti nesantaiką.

10Elkitės apgalvotai socialiniuose tinkluose

 • Prieš ką nors paskelbdami – pagalvokite dukart.
 • Nespauskite nuorodų, reklamų, testų ir pan.
 • Nepriimkite į draugus nežinomų asmenų.
 • Savo paskyroje nepateikite daugiau savo duomenų, nei būtina. Išjunkite vietos žymes.
 • Apribokite savo paskyros matomumą.

10Internete verta pateikti tik tokią informaciją, kuri nesukeltų nepatogumų

 • Socialiniuose tinkluose pateikite tik privalomus savo duomenis.
 • Saugokite ne tik savo, bet ir šeimos ar artimųjų duomenis, neatskleiskite buvimo vietos, pomėgių ir pan.

11Nepasitikėkite bet kuo socialiniuose tinkluose

 • Venkite netikrų paskyrų. Patikrinkite abejotinų paskyrų draugų sąrašą ir kokio pobūdžio informacija ten skelbiama.
 • Net ir gerų draugų pakartota informacija gali būti netikra.
 • Nepasiduokite raginimams ką nors skubiai daryti.
 • Neskelbkite savo ir kitų privačios informacijos.

11Ar žinojote?

 • Vien 2019 m. pirmąjį ketvirtį feisbukas pašalino daugiau nei 2 milijardus netikrų paskyrų.
 • Įprastinis netikrų paskyrų socialiniuose tinkluose skaičius siekia apie 5 proc.
 • Tokias paskyras tūkstančiais kuria kibernetiniai įsilaužėliai, kai kurių šalių kibernetinio karo ir propagandos tarnybos, siekdamos paveikti vartotojų nuomonę, skleisti melagingas žinias.

12Būkite atsargus socialiniuose tinkluose

 • Neskelbkite itin asmeniškų nuotraukų.
 • Venkite neįprastų, keista kalba parašytų žinučių.
 • Prieš ką nors spausdami, pagalvokite.
 • Žinokite, kad ką nors priimdami į draugus, leidžiate jam matyti ir skelbti informaciją jūsų paskyroje.

12Reguliariai tvarkykite savo privatumo nustatymus

 • Interneto svetainės ir socialiniai tinklai dažnai keičia savo privatumo taisykles, todėl laikas nuo laiko pasidomėkite savo paskyros privatumo nuostatomis ir jas iš naujo suderinkite.