Sudomino informacija? Įvertinkite, ar patikima vieta, kurioje ji skelbiama
Naršydami internete, dalyvaudami socialiniuose tinkluose ar žiūrėdami laidas susiduriame su galybe tikros, kartais abejotinos, o dažnai – ir klaidinančios informacijos. Kaip atskirti patikimą informaciją nuo melagienų? Pradedame kritinio mąstymo patarimų ciklą, kuriuos žinodami ir taikydami išmoksite atsispirti netikrai informacijai.

Daugeliui žmonių, o ypač vyresnio amžiaus, spausdintas ar kitas viešai paskelbtas žodis daro didelį įspūdį ir jie linkę juo besąlygiškai tikėti. Tačiau bene pirmiausia turime įsitikinti, ar ši informacija skelbiama patikimame kontekste – kokios paskirties yra ši žiniasklaidos priemonė, kokios rūšies informaciją ji paprastai skelbia (naujienų, mokslo, pramoginę, skandalų, o gal humoro?), ar ši interneto svetainė arba leidinys yra plačiai žinomi ir cituojami patikimų šaltinių? Lietuvos žiniasklaidos priemonių savininkus ir jų ryšius galima pasitikrint svetainėje stirna.info.

Įtarimą skaitytojui turėtų sukelti ir vienpusis požiūris, viena nuomonė žinutėje, taip pat nenurodyti arba abejotini informacijos šaltiniai ir autoriai (nurodytus šaltinius taip pat reiktų patikrinti). Melagienų ir dezinformacijos skleidėjai dažnai nurodo netikrus šaltinius, remiasi išgalvotais arba ne tos srities autoritetais, įpindami ir tikrų faktų bei įvykių. Pavyzdžiui, paimamas tikras nutikimas, bet iškraipomos jo aplinkybės, pasiremiama fiktyvių paskyrų socialiniuose tinkluose žinutėmis. Paprasčiausias būdas tokius straipsnius patikrinti – paieškoti panašių žinių patikimose žiniasklaidos priemonėse, – nei viena svarbi žinia neliks jų nepastebėta!

Daugiau kritinio mąstymo patarimų rasite čia.