Prasidėjo Europos įgūdžių metai!
Šiemet gegužės 9 d. yra ne tik Europos diena, bet ir Europos įgūdžių metų pradžia. Jų atidarymo šventė buvo tiesiogiai transliuojama Europos Komisijos „Youtube“ kanale (įrašą galite žiūrėti čia). Lietuvoje su šia iniciatyva susijusius renginius jau surengė Daugų technologijų ir verslo mokykla, Šiaulių technologijų mokymo centras, Marijampolės profesinė mokykla ir kitos profesinio mokymo įstaigos. Ir tai tik pradžia.

Ši iniciatyva yra susijusi su Europos Sąjungos (ES) ilgalaikiu tikslu – tapti konkurencingiausia ir naujoviškiausia pasaulio ekonomika, kurią galima pasiekti tik turint pakankamai kvalifikuotą ir reikalingą darbo jėgą. Europos įgūdžių metais siekiama paskatinti valstybes nares investuoti į mokymą ir mokymosi infrastruktūrą, remti inovatyvius mokymosi metodus ir iniciatyvas, skatinti verslo sektorių investuoti į darbuotojų mokymą.

Europos įgūdžių metų iniciatyva turi keturis pagrindinius tikslus:

  • Pirmiausia, siekiama skatinti veiksmingesnes investicijas į mokymą ir kvalifikacijos kėlimą, kad būtų padidintas Europos darbo jėgos potencialas ir žmonės lengviau galėtų pereiti iš vienos darbo vietos į kitą.
  • Antra, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir įmonėmis siekiama užtikrinti, kad žmonių turimi įgūdžiai atitiktų darbo rinkos poreikius.
  • Trečia, siekiama suderinti gyventojų siekius ir turimus įgūdžius su darbo rinkos galimybėmis.
  • Galiausiai, ketvirtasis tikslas yra pritraukti reikiamų įgūdžių turinčių žmonių iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą.

Europos Komisija (EK) siekia, kad Europos įgūdžių metai atliktų svarbų vaidmenį skatinant mokymąsi visą gyvenimą ir įgūdžių ugdymą visoje Europoje. EK ragina visas suinteresuotąsias šalis bendradarbiauti skatinant įgūdžių ugdymą visoje Europoje ir pabrėžia, kad svarbu į iniciatyvą įtraukti gyventojus. Visą veiklos programą, renginius, transliacijas ir daugiau informacijos galima rasti specialioje Europos įgūdžių metų interneto svetainėje.

O skaitmeninius įgūdžius kiekvieną kviečiame nuolat tobulinti ir savarankiškai – pasirenkant iš „Prisijungusi Lietuva“ metu sukurtų savarankiško mokymosi programų.