Paskubėkite teikti paraiškas 2024 m. Europos skaitmeninių įgūdžių apdovanojimams
Iki š. m. balandžio 2 d. dar priimamos paraiškos Europos skaitmeninių įgūdžių apdovanojimams. Europos skaitmeninių įgūdžių apdovanojimų (EDSA24) iniciatyva siekiama pripažinti ir pažymėti išskirtinį visos Europos organizacijų, kurios savo projektais, programomis ir iniciatyvomis prisidėjo prie skaitmeninių įgūdžių tobulinimo, darbą.

Paraiškas teikti galima penkioms apdovanojimų kategorijoms.

  1. Skaitmeninių įgūdžių tobulinimas darbe: iniciatyvos, skirtos įvairių sektorių ir mažųjų bei vidutinių įmonių specialistų skaitmeninių įgūdžių tobulinimui ir perkvalifikavimui, sudarant palankesnes sąlygas visų lygių IRT specialistams įsidarbinti.
  2. Skaitmeniniai įgūdžiai švietimo srityje: projektai, konkrečiai skirti mokytojų ar mokinių, profesinio rengimo ir mokymo bei mokyklų administracijų skaitmeninių įgūdžių tobulinimui. 
  3. Įtrauktis skaitmeniniame pasaulyje:  daugiausia dėmesio skirta skaitmeniniams mokymams, žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo programoms, skirtoms asmenų grupėms, kurios patiria didesnę skurdo, socialinės atskirties, diskriminacijos ir smurto riziką, įskaitant etnines mažumas, migrantus, žmones su negalia, vienišus pagyvenusius žmones ir vaikus, marginalizuotas, sunkiai pasiekiamas ir didelės rizikos grupes, taip pat iniciatyvoms, kuriomis siekiama ugdyti skaitmeninio prieinamumo įgūdžius.  
  4. Moterys IRT srityje: projektai, kuriais siekiama didinti moterų, dirbančių IRT profesijose, skaičių, suteikti dirbančioms moterims skaitmeninių įgūdžių tobulinimo galimybes ir skatinti jaunas moteris siekti karjeros IRT srityje.
  5. Kibernetinio saugumo įgūdžiai:  skirta piliečių ir MVĮ kibernetinio saugumo įgūdžių ugdymo iniciatyvoms. 

Paraiškas teikti gali visų rūšių organizacijos (viešosios, privačios, akademinės, mokslinių tyrimų ar mokymo centrai, mokyklos, MVĮ ar didelės įmonės, ES finansuojami projektų konsorciumai, viešojo administravimo institucijos, NVO ir piliečių iniciatyvos), kurios pradėjo arba įgyvendino projektus ar iniciatyvas, kuriomis siekiama skatinti skaitmeninių įgūdžių įgijimą vienoje iš penkių apdovanojimų kategorijų.

Jei kyla klausimų, kreipkitės į Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo informavimo sistemos komandą: info@digitalskillsjobs.eu.

Daugiau informacijos apie šių metų atranką skaitykite čia, o čia pildykite elektroninę paraiškos formą.

NSK inf.