Gyventojai vis aktyviau praneša apie pastebėtą žalingą turinį internete
Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) pranešė, kad interneto karštąja linija „Švarus internetas“ šių metų II ketvirtį ji sulaukė 487 pranešimų apie draudžiamą skleisti ir neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį internete. Palyginti su analogišku laikotarpiu pernai, pranešimų skaičius padidėjo 65 proc.

RRT specialistams ištyrus kiekvieną gautą pranešimą, pasitvirtino 62 proc., arba 302 pranešimai, dėl kurių buvo imtasi atitinkamų veiksmų.

137 pranešimai apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus persiųsti kitų šalių interneto karštosioms linijoms, tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE narėms. Dar 85 pranešimai persiųsti įvairių šalių interneto paslaugų teikėjams, svetainių savininkams bei socialinių tinklų valdytojams raginant kuo skubiau pašalinti jų svetainėse ar tinkluose skelbiamą draudžiamą skleisti interneto turinį. Kiti pranešimai kartojosi arba buvo perduoti tirti kitoms tarnyboms.

RRT ragina į ją kreiptis aptikus pornografinį, vaikų seksualinio išnaudojimo, patyčias, rasinę ar tautinę nesantaiką kurstantį turinį internete. Visi gauti pranešimai ištiriami ir imamasi atitinkamų veiksmų, kad toks turinys būtų kuo greičiau pašalintas. Tokiu būdu visi gali prisidėti, kad internete būtų švariau ir saugiau.

Prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) paslaugas teikiantys asmenys privalo užtikrinti, kad kompiuteriuose, kuriais gali naudotis nepilnamečiai, būtų įdiegtos ir veiktų RRT aprobuotos žalingo interneto turinio, darančio neigiamą poveikį nepilnamečiams, filtravimo priemonės. Tai ypač aktualu mokyklose bei bibliotekose. Filtravimo priemonės apsaugo, kad moksleiviai, naudodamiesi mokyklos ar bibliotekos kompiuteriais, internete  nesusidurtų su neteisėtu ar žalingu nepilnamečiams turiniu.

RRT ragina mokyklas dar aktyviau naudoti privalomąsias filtravimo priemones ir pradeda mokyklose lankytis, tikrinti naudojamas priemones bei konsultuoti jų taikymo klausimais. Pernai privalomąsias filtravimo priemones naudojo 56 proc. apklaustų įstaigų.

Visą straipsnį skaitykite čia.