2023-ieji – Europos įgūdžių metai
2023-ieji paskelbti Europos įgūdžių metais (angl. European Year of Skills). Šios iniciatyvos tikslas – didinti įgūdžių svarbos supratimą ir skatinti jų ugdymą visuose sektoriuose bei visuomenės lygmenyse. Ja taip pat norima skatinti investicijas į įgūdžių ugdymą, į įgūdžių bei kvalifikacijų pripažinimą visoje Europoje.

Europos įgūdžių metų iniciatyvai keliami 4 tikslai:

  • skatinti veiksmingesnes investicijas į mokymą ir kvalifikacijos kėlimą siekiant kuo labiau padidinti Europos darbo jėgos potencialą ir padėti žmonėms pereiti iš vienos darbo vietos į kitą;
  • užtikrinti, kad įgūdžiai atitiktų darbo rinkos poreikius, pasitelkiant bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir įmonėmis;
  • suderinti gyventojų siekius ir įgūdžių rinkinius su galimybėmis darbo rinkoje;
  • iš trečiųjų šalių į ES pritraukti reikalingų įgūdžių turinčių žmonių.

Europos įgūdžių metai prasidės 2023 m. gegužės 9 d. – Europos dieną – ir truks iki kitų metų gegužės. Europos Komisija paragino visas suinteresuotąsias šalis bendradarbiauti skatinant įgūdžių ugdymą visoje Europoje ir pabrėžė, kad svarbu į iniciatyvą įtraukti gyventojus.

Europos Komisija siekia, kad Europos įgūdžių metai atliktų svarbų vaidmenį skatinant mokymąsi visą gyvenimą ir įgūdžių ugdymą visoje Europoje. Visą veiklos programą ir daugiau informacijos galima rasti specialioje Europos įgūdžių metų interneto svetainėje.