Plikiškių kaimo bendruomenė „Šaltinis“

Plikiškių kaimo bendruomenė „Šaltinis“

Projekto pavadinimas: „eplikiškiai.lt“

Projekto rezultatas

Sukurta nauja ir funkcionali internetinė svetainė https://plikiskiai.lt/

Apie projektą

Šiuolaikiniame pasaulyje veikloms ir paslaugoms vis sparčiau keliantis į skaitmeninę erdvę, Plikiškių kaimo bendruomenė „Šaltinis“ žengia naują žingsnį – pristato naują bendruomenės internetinę svetainę.

Plikiškių kaimo bendruomenė „Šaltinis“ atsiliepė į projekto „Prisijungusi Lietuva“ pasiūlymą dalyvauti Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurse, tapo viena iš 120-ies bendruomenių laimėtoja ir sėkmingai įgyvendino savo idėją – sukūrė naują skaitmeninę erdvę.

2001 m. įkurta Plikiškių kaimo bendruomenė „Šaltinis“ yra atvira ir aplinkinių kaimų gyventojams, bendradarbiauja su kitomis bendruomenėmis, daug bendrų veiklų vykdo ir su kaimynais latviais. Todėl itin svarbu, jog žinią apie bendruomenės veiklą galėtų lengvai pasiekti visi bendraminčiai, nariai ir partneriai. Nuspręsta sukurti internetinę svetainę https://plikiskiai.lt/, kurioje skelbiama aktuali informacija apie bendruomenę, jos veiklas, teikiamas paslaugas, vykdomus projektus, vietos gyventojų parduodamus dirbinius. Taip apie bendruomenę „Šaltinis“ sužino daugiau žmonių, bendruomenės nariai lengviau ir patogiau elektroninėje erdvėje sužino naujienas.

Naujoji skaitmeninė aplinka padeda bendruomenei ugdytis savarankiškumą, skatinti bendruomeniškumą, į veiklas įtraukiami net ir tie bendruomenės nariai, kurie ilgą laiką buvo skaitmeninėje atskirtyje.

Prie projekto veiklų įgyvendinimo prisidėjo ne tik bendruomenės nariai, bet ir Joniškio rajoninės bibliotekos Plikiškių filialas bei Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla.

Anot Plikiškių kaimo bendruomenės „Šaltinis“ pirmininko Vaclovo Martinaičio, bendruomenės nariai labai vertina žinias ir įgūdžius, įgytus dalyvaujant projekte. „Jaunimas aktyviai dalyvavo projekto veiklose, tačiau didžiausią naudą pajuto senjorai, gavę postūmį laiku įšokti į besiruošiantį nuvažiuoti technologijų traukinį“, – džiaugiasi V. Martinaitis. Jis priduria, kad visi bendruomenės nariai buvo paskatinti domėtis savo kraštu, jo istorija, susitelkti bendrai veiklai, bendravo ir bendradarbiavo skirtingų kartų atstovai. Naujoji interneto svetainė bus naudinga ateityje, organizuojant būsimas veiklas ir iniciatyvas, kaupiant bendruomenės istoriją, skatinant gyventojų verslumą, populiarinant bendruomenės veiklas.

Apsilankykite bendruomenės internetinėje svetainėje https://plikiskiai.lt/ iš arčiau pamatykite įtinklintos bendruomenės gyvenimą.

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” vykdo Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursą, skirtą bendruomenėms, siekiančioms plačiau pritaikyti interneto galimybes savo kasdieninėje veikloje. Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, kurti naujas ar tobulinti jau esamas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu. Daugiau apie projektą – svetainėje www.prisijungusi.lt.


Plikiškių kaimo bendruomenės „Šaltinis“ internetinė svetainė https://plikiskiai.lt/

Projekto rezultatai matomi:

Laikraštis „Sidabrė“