Dažniausiai užduodami klausimai

Dažniausiai
užduodami klausimai

Ar kelios bendruomenės gali bendradarbiauti įgyvendinant projektą?

Taip. Kiekviena bendruomenė gali konkursui teikti vieną projektą, kurį numato įgyvendinti viena arba kartu su partneriais, – kitomis organizacijomis, bendruomenėmis ir pan. Svarbu, kad projektas teiktų įtinklinimo naudą paraišką teikiančiai bendruomenei ir jos nariams. Projektas gali laimėti tik vieną 1000 Eur prizą, nepriklausomai nuo to, kiek partnerių jame dalyvaus.

Ar kelios bendruomenės gali teikti bendrą projektą?

Taip. Kelios bendruomenės gali parengti bendrą projektą, tačiau tik viena iš jų projektą teikia konkursui. Tik projektą pateikusi bendruomenė laimėjimo atveju gauna 1000 Eur prizą ir yra atsakinga už jo įgyvendinimą. Atskiri bendruomenių projektai gali turėti tarpusavio sąsajų, tačiau neturėtų būti priklausomi vieni nuo kitų įgyvendinimo.

Tinkami įtinklinimo projektų pavydžiai:

  • Bendruomenės interneto svetainė (pristatoma bendruomenės istorija, veikla, gyventojai dalijasi naujienomis ir informacija – toks išsamus ir aktyvus bendruomenės profilis internete labai naudingas teikiant projektus);
  • Bendravimo priemonės internete (išvykusių narių jungimasis bendrauti, dalijimasis patirtimi; savanoriškos veiklos planavimo priemonė, pvz., akcijos „Darom“, medelių sodinimas ir kt.);
  • Interneto forumas (kooperavimasis kelionėms: bendruomenės nariai vykstantys savo automobiliu į rajono centrą, ar pan., gali pakviesti pakeleivius, o pakeleiviai gali ieškoti vairuotojų; prekyba bendruomenės narių auginamais ir gaminamais produktais: vaistažolės, medus, sūriai ir kt.; patarimai: vaistažolių auginimas ir rinkimas; susirask meistrą; kooperavimasis įsigyjant prekes, vaistus ir kt.);
  • Aktuali paslauga interneto svetainėje (savanoriškos veiklos planavimo priemonė – „Aplankyk kaimyną“; kuriama bendruomenės istorija ir pan.);
  • Mobili programėlė (pavyzdžiui, virtualus turas po apylinkes; lobių paieška ar krašto istorija; žaidybinis arba edukacinis apylinkių pažinimas; kooperavimasis kelionėms).

Kas gali dalyvauti konkurse?

Konkurse gali dalyvauti Lietuvos gyvenamosios vietovės bendruomenės, jau dalyvaujančios projekte „Prisijungusi Lietuva”. Bendruomenė turi būti juridinis asmuo ir turi turėti paramos gavėjo statusą.

Kiek projektų gali teikti bendruomenė?

Kiekviena Projekte dalyvaujanti bendruomenė gali atskirai arba kartu su partneriais (pavyzdžiui, viešąja biblioteka) teikti Konkursui tik vieną projektą.

Koks projektas yra tinkamas konkursui?

Konkursui teikiami bendruomenių siūlomi įtinklinimo projektai turi būti pagrįsti, atitikti bendruomenės narių poreikius, įgyvendinami ne ilgiau nei per 6 mėn. pasitelkiant IRT bei siekti spręsti bent vienam iš žemiau išvardytų uždavinių:

  • Bendruomenės veiklas (ar dalį veiklų) perkelti į elektroninę erdvę;
  • Patenkinti bendruomenės narių poreikius, sudaryti jiems geresnes, patogesnes sąlygas bendrauti, mokytis, užsiimti verslu ir pan. elektroninėje erdvėje;
  • Skatinti bendruomeniškumą ir bendrą veiklą, siūlant bendruomenei aktualių problemų sprendimo būdus ir priemones elektroninėje erdvėje;
  • Įtraukti naujus bendruomenės narius į bendruomenės veiklas internetu;
  • Įtraukti bendruomenės narius, esančius skaitmeninėje atskirtyje.

Iki kada galima teikti projektus Konkursui?

Projektai konkursui teikiami iki 2020 vasario mėn. 11 dienos imtinai.

Kur kreiptis norint konsultacijos dėl projekto?

Tel.: 8 662 16141 (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.)
E. p. konkursas@beti.lt
Skype: Konkursas Beti