Vabalninko bendruomenė

Vabalninko bendruomenė

Projekto pavadinimas: BŪK ŠIUOLAIKIŠKAS – DARYK IR DALINKIS

Projekto rezultatas

Sukurtas naujas ir funkcionalus interneto svetainės įskiepis „Daryk ir dalinkis“

Apie projektą

Šiuolaikiniame pasaulyje veikloms ir paslaugoms vis sparčiau keliantis į skaitmeninę erdvę, Vabalninko bendruomenė žengia naują žingsnį – savo veiklas pristato atnaujintame bendruomenės tinklalapyje, o bendruomenės narius kviečia būti šiuolaikiškais ir viešinti savo vykdomas veiklas elektroninėje erdvėje.

Šiais metais Vabalninko bendruomenė sėkmingai dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ inicijuojamame nacionaliniame Bendruomenių įtinklinimo konkurse. Ši bendruomenė tapo viena iš 120-ies bendruomenių laimėtoja ir sėkmingai įgyvendino savo projektą.

Aktyvi Vabalninko bendruomenė gyvuoja jau devynerius metus. Visoje Lietuvoje ir net už jos ribų bendruomenę garsina amatų meistrė Zita Kumpelienė, tautodailininkai Vytenė Repšienė, Vydas Vareika, Viktoras Mirošničenko, Vidas Jatulevičius ir kiti gabūs, darbštūs bendruomenės nariai. Vabalninko bendruomenės namuose įkurtos erdvės ekspozicijoms, čia eksponuojami tautodailininkų darbai. Bendruomenės namuose nuolat vyksta edukaciniai užsiėmimai.

Projekto metu buvo įgyvendinta idėja bendruomenės veiklas perkelti į interneto erdvę: patobulinta interneto svetainė www.vabalninkas.puslapiai.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyra „Vabalninko bendruomenė“. Visi bendruomenės nariai – tiek senjorai, tiek jaunimas – buvo kviečiami naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir joms padedant domėtis tautodailės raida, jos šakomis, suvokti dailės ir amatų kultūrinę ir meninę vertę, susiburti bendrai veiklai per amatus. Projekto metu organizuotos edukacinės veiklos su bendruomenės amatininkais ir tautodailininkais. Karantinas pakoregavo projekto vykdymą, tačiau jo nesustabdė. Bendruomenės nariai daugiau bendravo elektroninėje erdvėje, galėjo iš naujo įvertinti jos teikiamas galimybes. Jau pirmoji veikla, margučių marginimas, vyko konsultuojant dalyvius nuotoliniu būdu, o rezultatais galima pasidžiaugti bendruomenės interneto svetainėje.

Šio projekto baigiamasis renginys – viso projekto pristatymas ir aptarimas – vyko kartu su fotografijos parodos atidarymu Biržų J. Bielinio viešosios bibliotekos Vabalninko padalinyje. Renginio metu buvo pristatytos projekto veiklos, nuveikti darbai, atnaujinta bendruomenės interneto svetainė www.vabalninkas.puslapiai.lt bei „Facebook“ paskyra.

Vykdant projektą atnaujintos profilio nuotraukos, informacija apie bendruomenę nuo pat įsikūrimo, pristatytos bendruomenės veiklos, įdiegtas naujas įskiepis šiam projektui „Daryk ir dalinkis“, interneto svetainė papildyta nuoroda į „Facebook“ paskyrą. Svetainės naujinimo, tobulinimo darbai vyks nuolat, projektas bus tęstinis. Bendruomenė ir toliau organizuoja, vykdo ir viešina savo veiklas atnaujintoje elektroninėje erdvėje.

Bendruomenės narė, atsakinga už projektą, Dalia Strautinienė džiaugiasi, kad dalyvavimas projekte paskatino ne tik jaunimą, bet ir kitus bendruomenės narius, t.y. senjorus, socialinę atskirtį patiriančius asmenis, naudotis skaitmeniniais įrenginiais, internetu: „Projekto metu daugiau bendruomenės narių susikūrė asmeninę „Facebook“ paskyrą, pradėjo domėtis ir sekti bendruomenės veiklą Vabalninko bendruomenės svetainėje. Šiuo sudėtingu laikotarpiu, saugodami save ir kitus, net neišeidami iš namų, jie gali dalyvauti bendruomenės gyvenime ir veikloje. Interneto svetainėje labai patogu skelbti informaciją apie bendruomenės vykdomas veiklas, pasiektus rezultatus, organizuojamus renginius, visuomenei pristatyti gabių ir darbščių bendruomenės narių darbus.“

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” vykdo Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursą, skirtą bendruomenėms, siekiančioms plačiau pritaikyti interneto galimybes savo kasdieninėje veikloje. Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, kurti naujas ar tobulinti jau esamas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu. Daugiau apie projektą – svetainėje www.prisijungusi.lt.


Vabalninko bendruomenės interneto svetainės skiltis „Daryk ir dalinkis“

Susitikimas su tautodailininku Vydu Vareika

Projekto rezultatai matomi:

http://www.aukstaitijosgidas.lt/vabalninko-bendruomenes-centras-pristato-atsinaujinusia-interneto-svetaine/