Vietos bendruomenė „Už upės“

Vietos bendruomenė „Už upės“

Projekto pavadinimas: „…Ir skaitome neparašytą laišką ainiams“

Projekto rezultatas

Sukurta virtuali ekskursija po senąsias Panevėžio katalikų ir evangelikų liuteronų kapines youtu.be/hWnYhUJNsQw

Apie projektą

Vietos bendruomenė „Už upės“ pasitelkė šiuolaikines technologijas ir norėdama išsaugoti krašto istorinę atmintį sukūrė virtualią ekskursiją.

Bendruomenė „Už upės“ buvo įkurta prieš ketverius metus. Jos tikslai – vienyti gyventojų bendruomenę, kurti pilnavertę urbanistinę regiono erdvę, ugdyti bendruomeniškumo, pilietiškumo, saugios kaimynystės apraiškas, skatinti bendruomenės narių kultūrinę, švietimo ir socialinę raidą, pažinti istorinę krašto praeitį, saugoti bei tausoti aplinką ir gamtą. Šiais metais bendruomenė dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ inicijuojamame Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurse ir tapo viena iš 120-ies laimėtojų, gavusių galimybę įgyvendinti savo idėją.

Nemažai bendruomenės narių, ypač vyresnio amžiaus, iki šiol nepakankamai naudojosi informacinėmis technologijomis. Kilo didžiulis noras rasti skaitmeninės veiklos sritį, kuri būtų įdomi, aktuali bendruomenei ir paskatintų kuo daugiau gyventojų naudotis internetine erdve. Įgyvendintas projektas „…Ir skaitome neparašytą laišką ainiams“, kurio metu rinkta ir suskaitmeninta informacija apie senąsias Panevėžio katalikų ir evangelikų liuteronų kapines.

Projekto metu tyrinėtos kapinės – vienas iš įdomiausių, tačiau mažiausiai pažintų objektų bendruomenės teritorijoje. Bendruomenės nariai aktyviai įsitraukė į informacijos paiešką, rinkimą, užrašymą, fotografavimą, filmavimą, kopijavimą, sisteminimą, siuntimą ir skaitmeninimą. Projektas sulaukė didelio susidomėjimo ir palaikymo, tad iš įvairių šaltinių sukauptas didžiulis informacijos kiekis. Pagaliau visuomenei pristatoma virtuali ekskursija po senąsias Panevėžio katalikų ir evangelikų liuteronų kapines. Virtualią ekskursiją galima rasti internetinėje platformoje „YouTube“ adresu youtu.be/hWnYhUJNsQw. Ji prasideda supažindinant su septyniolika šiose kapinėse palaidotų žmonių gyvenimų istorijų ir tai tik pradžia. Naujasis skaitmeninis įrankis suteikia galimybę išsaugoti istorinę vietos atmintį, padidinti bendruomenės žinomumą, ugdyti narių skaitmeninį raštingumą, įtraukti žmones į bendrą, prasmingą veiklą.

„Yra posakis: „Pakeisk mąstymą, ir viskas pasikeis“. Gyvenimas gali keistis į gerą tik tada, kai į gerą keičiasi žmonių sąmonė, todėl visos mūsų projekto pastangos yra nukreiptos į žmonių sąmonės keitimą. Pasirinktos patrauklios projekto veiklos, aktualus turinys, jaučiama reali nauda suteiks projekto dalyviams įrankius ir parodys galimybes pradėti keisti pasaulį nuo savęs“, – apie projektą atsiliepia bendruomenės pirmininkė Vitalija Pikšrytė. Ji teigia, jog bendruomenės nariai domisi projektu, palaiko, aktyviai dalyvauja veiklose. Ateityje tikimasi ir toliau tobulinti, plėsti ir vystyti sukurtą projektą.

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” vykdo Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursą, skirtą bendruomenėms, siekiančioms plačiau pritaikyti interneto galimybes savo kasdieninėje veikloje. Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, kurti naujas ar tobulinti jau esamas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu. Daugiau apie projektą – svetainėje www.prisijungusi.lt.


Virtuali vietos bendruomenės „Už upės“ ekskursija youtu.be/hWnYhUJNsQw

Bendruomenės nariai ruošia puokšteles ir žvakes kapų papuošimui

Projekto rezultatai matomi:

http://www.aukstaitijosgidas.lt/issaugoti-vietos-istorija-pades-virtuali-ekskursija/