Asociacija „Santarvės bendruomenė“

Asociacija „Santarvės bendruomenė“

Projekto pavadinimas: Veiklas kuriame MES

Projekto rezultatas

Atnaujinta svetainė santarvesbendruomene.lt, atliepiant šiuolaikinius poreikius

Apie projektą

Šiais laikais vyksta sparti technologijų kaita bei tobulėjimas. Asociacija „Santarvės bendruomenė“ neatsilieka nuo pokyčių ir pristato atnaujintą bendruomenės internetinę svetainę.

Asociacija „Santarvės bendruomenė“ buvo įkurta prieš septynerius metus. Asociacijos tikslai – sukurti bendruomenės namus, kuriuose kiekvienas bendruomenės narys rastų sau tinkamą veiklą, plėsti tarpusavio ir tarptautinius ryšius su panašią veiklą vykdančiomis organizacijomis, savo veikloje ieškoti visuomenei naudingų idėjų, skatinti sveiką gyvenimo būdą, savanorystę, ugdyti pilietiškumą. Šiais metais „Santarvės bendruomenė“ sėkmingai dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ inicijuojamame Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurse ir tapo viena iš 120-ies bendruomenių laimėtoja, gavusi galimybę įgyvendinti savo pateiktą projektą.

Bendruomenė jau turėjo savo internetinę svetainę santarvesbendruomene.lt, tačiau reikėjo ją atnaujinti atliepiant šiuolaikinius poreikius. Kadangi bendruomenė vienija žmones, turinčius įvairių gebėjimų ir pomėgių, sutarta, kad apie jų veiklas turėtų sužinoti kuo daugiau žmonių. Taip naujoje skaitmeninėje aplinkoje atsirado skiltis „Paslaugos“ bei dar keli patobulinimai. Projekto metu vyko ir projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymai, kuriuose bendruomenės nariai dalyvavo itin aktyviai.

Asociacijos svetainėje santarvesbendruomene.lt skelbiama informacija apie bendruomenę, jos veiklas, vykstančius renginius. Atnaujintose skiltyse pristatomos bendruomenės narių atliekamos veiklos: muzikos, dailės, gyvūnų, gamtos terapijos, edukacinės veiklos, stovyklos vaikams, savanorystė. Dabar bendruomenės nariai, naudodamiesi atnaujinta internetine svetaine, ne tik taps žinomi savo bendruomenės nariams, bet ir platesniam žmonių ratui. Be to, atsirado galimybė viešai skelbti apie siūlomas darbo vietas bei ieškoti įvairių partnerysčių, kad kiekvienas galėtų realizuoti save mėgstamoje veikloje.

Bendruomenės pirmininkė Ernesta Ranusienė: „Labai džiaugiamės, kad dalyvaujame šiame projekte, kuris suteikė galimybę bendruomenės narių veiklas perkelti į elektroninę erdvę. Tokiu būdu į jas pritraukiame vis daugiau žmonių, bendraminčių. Dalyvavimas projekte paskatino tiek jaunimą, tiek ir kitus bendruomenės narius, pavyzdžiui, senjorus ar socialinę atskirtį patiriančius asmenis, naudotis skaitmeniniais įrenginiais bei internetu“. Žadama, kad projektas bus tęstinis – bendruomenė ir toliau organizuos, vykdys bei viešins savo veiklas atnaujintoje internetinėje erdvėje.

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” vykdo Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursą, skirtą bendruomenėms, siekiančioms plačiau pritaikyti interneto galimybes savo kasdieninėje veikloje. Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, kurti naujas ar tobulinti jau esamas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu. Daugiau apie projektą – svetainėje www.prisijungusi.lt.


Asociacijos „Santarvės bendruomenė“ svetainė santarvesbendruomene.lt

Projekto rezultatai matomi:

http://www.aukstaitijosgidas.lt/atnaujinta-santarves-bendruomenes-internetine-svetaine-atveria-naujas-galimybes