Duokiškio kaimo bendruomenė

Duokiškio kaimo bendruomenė

Projekto pavadinimas: Duokiškio kaimo bendruomenės internetinės svetainės kūrimas

Projekto rezultatas

Sukurta nauja ir funkcionali internetinė svetainė www.duokiskis.lt

Apie projektą

Internetinė erdvė yra puikus įrankis pasidalinti organizacijos nuveikta veikla bei pasiekimais. Duokiškio kaimo bendruomenė pasinaudojo skaitmeninėmis galimybėmis ir pristato naują organizacijos interneto svetainę.

Šiais metais Duokiškio kaimo bendruomenė dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ inicijuotame Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurse, tapo viena iš 120-ies bendruomenių laimėtoja ir sėkmingai įgyvendino savo idėją – sukūrė saugią ir informatyvią internetinę svetainę.

Duokiškio kaimo bendruomenė buvo įkurta 2003 metais ir jos pagrindinės veiklos kryptys yra socialinių, kultūrinių, aplinkosaugos problemų sprendimas, švietėjiška veikla ir kaimo švenčių, tradicijų plėtojimas. Organizacija peržengė vietinės veiklos ribas ir savo darbais nori sudominti daugiau žmonių. Taigi, nusprendė sukurti internetinę svetainę, kuri būtų informatyvi ir pasiekiama visai visuomenei.

Bendruomenė turėjo aiškią viziją skaitmeninei erdvei. Jie norėjo, kad bendruomenės nariai būtų skatinami aktyviai naudotis internetu, todėl pritaikė svetainę ir mobiliems įrenginiams. Skaitmeninėje erdvėje www.duokiskis.lt teikiama informacija, skleidžiamas Duokiškio kaimo gyvenamosios vietovės savitumas, išskirtinumas ir patrauklumas. Bendruomenė formuoja Duokiškio kaimo bendruomenės įvaizdį, kuria ryšį su vietos bendruomene ir kraštiečiais Lietuvoje bei užsienyje. Inicijuotoje naujoje skaitmeninėje aplinkoje – patogiau bendrauti, dalintis informacija, taip skatinamas bendruomeniškumas, įtraukiama daugiau žmonių į organizacijos veiklą elektroninėje erdvėje. Net ir tie gyventojai, kurie dėl darbo pobūdžio ar sveikatos būklės ne visada turi galimybę dalyvauti bendruomenės veikloje – įgalinami.

Naujoje svetainėje galima rasti lankomiausius vietos objektus ir renginius, stiprinamas nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas, sudaromos sąlygos patirties sklaidai. Duokiškio kaimo bendruomenės internetinės erdvės turinys didina vietos gyventojų žingeidumą bei pasididžiavimą savo gimtuoju kraštu.

Anot Duokiškio kaimo bendruomenės pirmininkės Giedrės Dagienės, internetinė svetainė veikia kaip vizitinė kortelė, atspindinti gyvenamosios vietos patrauklumą, savitumą ir išskirtinumą: „Interneto svetainės pagalba formuojamas Duokiškio kaimo bendruomenės įvaizdis“. Projektas sudomino ir pačius bendruomenės narius. „Lavinome kompiuterinio raštingumo įgūdžius, mokėmės ieškoti informacijos viešojoje erdvėje, drąsinome bendruomenės narius naudotis informacinėmis technologijomis“, – sako G. Dagienė apie pasiektus rezultatus. Kalbėdama apie svetainės ateitį, pirmininkė teigė, kad tęs projekto veiklą, užtikrins sklaidą apie kaimo bendruomenės pasiekimus, skatins pilietiškumą ir, svarbiausia, stiprins kraštiečių ryšį su gimtine.

Apsilankykite bendruomenės svetainėje www.duokiskis.lt ir iš arčiau pamatykite įtinklintos bendruomenės gyvenimą.

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” vykdo Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursą, skirtą bendruomenėms, siekiančioms plačiau pritaikyti interneto galimybes savo kasdieninėje veikloje. Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, kurti naujas ar tobulinti jau esamas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu. Daugiau apie projektą – svetainėje www.prisijungusi.lt.


Duokiškio kaimo bendruomenės interneto svetainė www.duokiskis.lt

Akimirka iš svetainės pristatymo renginio.

Projekto rezultatai matomi:

https://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/kultura/duokikio-kaimo-bendruomens-interneto-svetain-krato-vizitin-kortel