Moterys vis aktyvesnės skaitmeninėje erdvėje
Projektas „Prisijungusi Lietuva“ įsibėgėja siekiant  padėti Lietuvos gyventojams tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius ir išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei interneto teikiamomis galimybėmis. Beveik visose Lietuvos viešosiose bibliotekose vykstančiuose mokymuose  nuo š.m. balandžio mėn.  dalyvavo daugiau kaip 7000 Lietuvos gyventojų. Tiek pradedančiųjų, tiek pažengusiųjų mokymuose net 80% dalyvių buvo moterys. Pasirodo, kad moterys yra aktyvesnės skaitmeninėje erdvėje, o tai  patvirtina ir neseniai Europos Komisijos paskelbtas tyrimas.

Stebint  gyventojų aktyvumą skaitmeninėje erdvėje, atkreipiamas dėmesys į lyčių pasiskirstymą informacinių ir ryšių technologijų sektoriuje.  Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) informuoja, kad naujausio EK DESI tyrimo duomenimis, matuojančiais ES šalių moterų aktyvumą e.erdvėje, Lietuva pakilo per vieną poziciją aukštyn ir dabar užima 15 vietą tarp ES valstybių narių. Lyginant su kitomis šalimis Lietuva yra netoli ES vidurkio, šalia Vokietijos ir Portugalijos. Lyderiais išlieka Suomija, Švedija, Liuksemburgas ir Danija, o žemiausias moterų dalyvavimas yra Bulgarijoje, Rumunijoje, Graikijoje ir Italijoje.

Kai kuriose srityse Lietuvos moterys lenkia ES vidurkį. Net 83% Lietuvos moterų aktyviai naudojasi viešosiomis paslaugomis lyginant su 64% ES vidurkiu, elektronine bankininkyste naudojasi 78% moterų (ES – 63%), aukštesnius ir vidutinius skaitmeninius gebėjimus turi 33% lietuvių (ES – 28%). Tačiau Lietuvos moterys atsilieka renkantis technologijų, inžinerijos ar matematikos studijas – 11% (ES rodiklis yra 13%). Taip pat didelis skirtumas yra tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio šioje srityje, Lietuvoje moterys IRT srityje uždirba net 28% mažiau nei vyrai (ES – 19%).

Pastaraisiais metais Europos Sąjunga susiduria su nuolatiniu IRT darbuotojų trūkumu. Nors moterys sudaro 52% gyventojų, tačiau tik 17% iš jų renkasi su IRT susijusius darbus. Tik 1 ir 6 IRT specialistų ES yra moteris. Neabejotinai augantis moterų dalyvavimas skaitmeninėje erdvėje skatina ekonomikos ir darbo rinkos augimą, bei leidžia sumažinti lyčių ir ekonominę atskirtį. Siekiant paskatinti moteris dalyvauti skaitmeninių technologijų sektoriuje, Lietuva su kitomis Europos Sąjungos narėmis š. m. balandžio 9 d. pasirašė deklaraciją, kuria siekiama glaudžiai bendradarbiauti su viešuoju ir privačiu sektoriumi siekiant lygybės technologijų srityje. 

Visa Lietuvos tyrimo ataskaita.