Lietuvos skaitmeninė pažanga įvertinta 14-a vieta tarp ES šalių
Kaip pranešė Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Europos Komisija paskelbė naujus Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) rezultatus, rodančius Lietuvos padarytą skaitmeninę pažangą, susijusią su žmogiškuoju kapitalu, plačiajuosčiu ryšiu, skaitmeninių technologijų integravimu įmonėse ir skaitmeninėmis viešosiomis paslaugomis. 2021 m. DESI duomenimis, Lietuva užima 14-ą vietą tarp 27 ES valstybių narių ir viršija Europos Sąjungos (ES) vidurkį, pralenkusi Latviją (17 vietą), tačiau atsiliekanti nuo Estijos (7 vieta). Šie rodikliai apskaičiuoti remiantis ES valstybių 2017-2020 m. statistiniais duomenimis.

Pagal naudojimosi skaitmeninėmis technologijomis įgūdžius, Lietuva yra 17 tarp ES valstybių narių. Pagrindinius naudojimosi skaitmeninėmis technologijomis įgūdžius turi 56 proc. gyventojų, aukštesnius – 32 proc., pagrindinius programinės įrangos naudojimo įgūdžius turi 58 proc. Lietuvos gyventojų (tai atitinka ES vidurkį).

Pagal galimybes naudotis e. ryšiu, Lietuva yra 25 tarp ES valstybių narių. Nors Lietuvoje dar nėra plataus 5G tinklo, tačiau 4G aprėpia visą šalį. Sparčiuoju 100 Mb/s ryšiu naudojosi 31 proc. namų ūkių (ES vidurkis 34 proc.). Pagal skaitmeninių technologijų diegimą, Lietuva yra 12-a ir viršija ES vidurkį.

Skaitmeninių viešųjų paslaugų srityje Lietuva taip pat yra 12 vietoje Europoje. E. valdžios paslaugomis per metus naudojosi 69 proc. interneto naudotojų (ES vidurkis – 64 proc.). Piliečiams skirtų skaitmeninių paslaugų srityje Lietuvos rezultatai šiek tiek prastesni. Tuo tarpu pagal skaitmenines viešąsias paslaugas įmonėms bei atvirųjų duomenų srityje Lietuva lenkia ES vidurkį.

Apibendrinant, Lietuvos rezultatai geresni už ES vidurkį dviejose srityse iš keturių: skaitmeninių viešųjų paslaugų ir skaitmeninių technologijų integracijos srityse. Lyderių  pozicijas užima Danija, Suomija, Švedija ir Nyderlandai, o žemiausias vietas užima Bulgarija, Rumunija.

Visa informacija skelbiama čia.

Pagal IVPK inf.