Bendruomenės kviečiamos teikti paraiškas įtinklinimo projektų konkursui
Gruodžio 16 d. prasideda bendruomenių įtinklinimo projektų konkursas. Visos projekte „Prisijungusi Lietuva“ dalyvaujančios bendruomenės kviečiamos teikti savo projektus. Laukiamos idėjos, kurios bendruomenėms padės plėtoti veiklą informacinių technologijų pagalba.

Konkurso tikslas – skatinti Lietuvos bendruomenes, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas (IRT), dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, kurti naujas ar tobulinti jau esamas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu.

Projektus konkursui galima siųsti iki 2020 m. vasario 11 d. 120 geriausių bendruomenių projektų įgyvendinimui bus skirta po 1000 eur. Projektai teikiami interneto svetainėje https://www.prisijungusi.lt/itinklintos-bendruomenes/ užpildant specialią formą.

Tikimasi, jog konkursui teikiami projektai pasitarnaus Lietuvos žinių visuomenės kūrimui. Bendruomenių veiklos bus įgalintos elektroninėje erdvėje, sudarytos geresnės bei patogesnės sąlygos bendrauti, mokytis ar užsiimti verslu. Skatinant bendruomeniškumą ir bendrą veiklą, bus siūlomi būdai ir priemonės bendruomenių aktualioms problemoms spręsti. Viliamasi, jog į bendruomenių veiklas bus įtraukiami nauji nariai bei mažinama skaitmeninė atskirtis.

Svarbu pastebėti, jog konkurse gali varžytis bendruomenės, jau dalyvaujančios „Prisijungusi Lietuva“ projekte. Galime pasidžiaugti, kad nuo „Prisijungusi Lietuva“ pradžios prie projekto prisijungė beveik 700 bendruomenių, kurios dalyvavo joms skirtuose renginiuose, mokymuose apie IRT galimybes. Suburtas bendruomenių skaitmeninių lyderių tinklas dalinasi gerąja praktika ir patirtimis.

Konkurso iniciatorius – projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, konkurso rengėjai – VšĮ „Baltijos edukacinių technologijų institutas“ ir „Nacionalinė distancinio mokymo asociacija“.

Visa informacija apie konkursą čia.