Asmens duomenų apsauga: kiekvieno teisė ir pareiga
Asmens duomenų apsauga tampa vis aktualesnė šiuolaikiniame informaciniame pasaulyje. Mes vis plačiau naudojame skaitmenines priemones ir teikiame savo asmens duomenis įvairioms organizacijoms, tačiau tai gali būti grėsmė mūsų privatumui. Siekdama padėti užtikrinti asmens duomenų saugumą, Europos Sąjunga dar 2018 metais priėmė Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR arba angl. GDPR).

BDAR nustato asmens duomenų apsaugos Europos Sąjungoje bendrąsias taisykles ir leidžia patiems asmenims labiau kontroliuoti, kaip tvarkomi jų asmeniniai duomenys. Organizacijos, rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, privalo laikytis tam tikrų reikalavimų ir taisyklių. Šis labai svarbus dokumentas suteikia gyventojams didesnę teisinę apsaugą ir nustato didesnę atsakomybę organizacijoms, kurios tvarko asmens duomenis.

Kadangi mūsų gyvenimas tampa vis labiau skaitmeninis, taip pat svarbu suprasti, kokie yra pavojai, susiję su asmens duomenų vagyste ir kaip galime nuo šių pavojų apsisaugoti. Svarbu ne tik internete naudoti stiprius slaptažodžius ir reguliariai juos keisti, bet ir atsakingai dalytis savo asmens duomenimis, perskaityti svetainių privatumo taisykles ir įvertinti, kaip jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi. Gyventojams svarbu suprasti, kad jų asmens duomenys yra jų nuosavybė, ir jie turi teisę juos saugoti. Kiekvienas žmogus turi teisę žinoti, kas tvarko jo asmens duomenis ir kokius duomenis apie jį turi, gali pareikalauti juos pataisyti ar visai pašalinti.

Kviečiame daugiau sužinoti apie asmens duomenų apsaugą pamokėlėje „Jūsų duomenų apsauga“. Joje sužinosite:

  • kas yra Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR);
  • kaip turi būti saugomi jūsų asmeniniai duomenys;
  • kokios yra jūsų teisės;
  • kokia numatyta atsakomybė už netinkamą asmens duomenų skelbimą.

Dar keliasdešimt kitų mokymosi programų aktualiomis elektroninių paslaugų, saugesnio interneto bei skaitmeninės kūrybos temomis rasite projekto „Prisijungusi Lietuva“ svetainėje.