2021 metais gauta 2,6 karto daugiau pranešimų apie žalingą turinį internete
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) pranešė, kad 2021 metais interneto karštąja linija „Švarus internetas“ gavo net 3558 pranešimus apie draudžiamą ar neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį internete. Tai iki šiol didžiausias tokių pranešimų skaičius, 2,6 karto viršijantis buvusį 2020 m.

Per praėjusius metus RRT specialistai ištyrė daugiau nei pusantro tūkstančio pasitvirtinusių pranešimų apievaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus ir apie šiuos pažeidimus informavo kitų šalių interneto karštąsias linijas, tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE nares.

Policijos departamentui toliau tirti perduota 80 pranešimų, įtariant draudžiamą skleisti turinį Lietuvoje esančiuose kompiuteriuose. 31 pranešimas, įtarus neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją, persiųstas tolesniam tyrimui Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai. Priemonių imtasi dėl 37 pranešimų apie kibernetines patyčias.

RRT primena, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, sužinoję apie viešų patyčių kibernetinėje erdvėje atvejį, smurtaujančio bei smurtą patiriančio nepilnamečio mokinio tėvai ar globėjai privalo, o kiti asmenys turi teisę apie tai pranešti RRT.

Kaip užtikrinti saugumą socialiniuose tinkluose, tinkamai pasirinkti antivirusines programas, saugiai naudotis viešuoju belaidžiu internetu ar apsaugoti savo privatumą internete interneto vartotojai gali rasti atnaujintoje svetainėje www.esaugumas.lt. Apie neteisėtą (draudžiamą skelbti) ar žalingą (neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį) turinį internete galima pranešti https://www.svarusinternetas.lt/.

Daugiau informacijos https://www.rrt.lt/per-2021-metus-pranesimu-apie-draudziama-skleisti-ar-zalinga-turini-internete-skaicius-isaugo-daugiau-nei-dvigubai/.

RRT inf.