Kantaučių bendruomenė „Kalnas“

Kantaučių bendruomenė „Kalnas“

Projekto pavadinimas: „Mes matomi, mes jėga, nes mes internetinėje erdvėje“

Projekto rezultatas

Sukurta nauja ir funkcionali svetainė www.kantauciubendruomene.lt

Apie projektą

Kantaučių bendruomenė „Kalnas“ yra viena aktyviausių savo krašte – ji organizuoja renginius, įgyvendina projektus, tačiau iki šiol neturėjo platformos pasidalinti savo nuveiktais darbais. Taigi, bendruomenė žengia naują žingsnį savo veikloje ir pristato savo sukurtą internetinę svetainę.

Kantaučių bendruomenė „Kalnas“ yra viena aktyviausių savo krašte – ji organizuoja renginius, įgyvendina projektus, tačiau iki šiol neturėjo platformos pasidalinti savo nuveiktais darbais. Taigi, bendruomenė žengia naują žingsnį savo veikloje ir pristato savo sukurtą internetinę svetainę.

Kantaučių bendruomenė „Kalnas“ oficialiai veikia nuo 2003 m. ir nuo to laiko dalyvauja įvairiose veiklose. Bendruomenė organizuoja renginius, rengia projektus ir juos įgyvendina, o pasidalinti nuveiktais darbais iki šiol neturėjo tam skirtos erdvės. Taip ir gimė idėja, sukurti bendruomenės internetinę svetainę, o po to kviesti visus kantautiečius naudotis jos galimybėmis ir išbandyti privalumus.

Dabar jau galima pamatyti Kantaučių bendruomenės „Kalnas“ įgyvendinto projekto rezultatą – svetainę www.kantauciubendruomene.lt. Idėjų generavime dalyvavo ne tik nariai, bet ir jų artimieji, kurie itin susidomėjo šiuo projektu ir norėjo prisidėti prie bendruomenės gerovės. Projekto įgyvendinimas reikalavo daug kūrybinio darbo – įvairios informacijos apie kaimo istoriją ir gyvenimą rinkimo, nuotraukų paieškos, dizaino ir kitų idėjų bei sprendimų sudėliojimo. Labai aktyviai veikė ir jaunimo grupės, kurios panoro tapti organizacijos narėmis. Tai parodo, kad naujai sukurta svetainė skatina bendruomeniškumą, kas ypač patrauklu jauniems žmonėms. Dėl tokių ankstyvų ir pozityvių rezultatų, administracija yra įsitikinusi, kad ši svetainė dar labiau praplės galimybes jų bendruomenei būti matomai platesniam žmonių ratui. Anot bendruomenės pirmininkės Aušros Juškienės, internetinė svetainė suteikė organizacijai ambicingą reputaciją: „Atsirado galimybė viešinti bendruomenės praeitį ir šių dienų aktualijas, paskelbti įvairią informaciją, praplėtė bendravimo galimybes – kaimas ir bendruomenė tapo žinomesni, o ir atrodome solidžiau kitų bendruomenių tarpe“.

Organizacijos pirmininkė Aušra Juškienė didžiuojasi organizacijos darbu: „Mūsų bendruomenė mažytė, bet stengiasi dalyvauti rajono bei respublikiniuose renginiuose. Rašome projektus, kurių dėka gražiname savo kaimelį.“ Matomumas yra itin svarbus ne tik pirmininkei, bet ir visiems organizacijos nariams, kurie aktyviai prisidėjo prie internetinės svetainės kūrimo proceso. Džiugu, kad svetainė suteikia galimybę nariams, kurie negali įsitraukti į organizuojamas veiklas, neatsilikti nuo bendruomenės gyvenimo ir visada sekti aktualiausias naujienas. „Manau, kad visoms gyventojų grupėms tai naudinga, bet ypač vyresnio amžiaus žmonėms, kurie jau pakankamai moka naudotis internetu, o šiuo metu dėl susiklosčiusios COVID-19 situacijos labai ribotai gali ar net bijo lankytis įvairiuose renginiuose“, – komentavo Aušra Juškienė.

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” vykdo Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursą, skirtą bendruomenėms, siekiančioms plačiau pritaikyti interneto galimybes savo kasdieninėje veikloje. Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, kurti naujas ar tobulinti jau esamas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu. Daugiau apie projektą – svetainėje www.prisijungusi.lt.


Kantaučių bendruomenės „Kalnas“ nariai

Kantaučių bendruomenės „Kalnas“ svetainė www.kantauciubendruomene.lt

Projekto rezultatai matomi:

http://www.zemaitijosgidas.lt/naujoje-kantauciu-bendruomenes-kalnas-internetineje-svetaineje-informacija-apie-organizacijos-veiklas/