Sirutiškio bendruomenės centras

Sirutiškio bendruomenės centras

Projekto pavadinimas: (IŠ)NAUDOK IRT!

Projekto rezultatas

Sukurtas skaitmeninis informacinis leidinys kedainiai.rvb.lt

Apie projektą

Šiuolaikiniame pasaulyje veikloms ir paslaugoms vis sparčiau keliantis į skaitmeninę erdvę, Sirutiškio bendruomenės centras žengia naują žingsnį ir moko bendruomenės narius naudotis internetu bei saugaus elgesio elektroninėje erdvėje.

Sirutiškio bendruomenės centras savo veiklą vykdo jau penkiolika metų. Organizacija, vienijanti 63 narius, atstovauja Sirutiškio ir aplinkinių kaimų gyventojus. Bendruomenė stengiasi gerinti gyvenimo kokybę vietovėje, kurti vietos bendruomenei patrauklią infrastruktūrą, organizuoja švietėjiškus, kultūrinius renginius, vykdo įvairią projektinę veiklą. Šiais metais Sirutiškio bendruomenės centras sėkmingai dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ inicijuojamame Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurse ir tapo vienu iš 120-ies laimėtojų, gavusių galimybę įgyvendinti savo idėją.

Sirutiškio bendruomenė sumanė įgyvendinti projektą „(Iš)naudok IRT!“, kurio tikslas – parodyti vietos bendruomenės nariams, kokias galimybes jiems gali suteikti interneto naudojimas, kartu su jais išbandyti naujas bendruomenės veiklos organizavimo priemones bei pamokyti, kaip visu tuo naudotis saugiai ir atsakingai. Projekto metu atsiskleidė itin vertinga partnerystė su Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Sirutiškio filialu, kuriame organizuoti praktiniai užsiėmimai bei pristatymai mažiau skaitmeninių įgūdžių turintiems bendruomenės nariams.

Įgyvendindama projektą, Sirutiškio bendruomenė vykdė daug veiklų – parengė ir socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė informacinius pranešimus apie paslaugas, kurias galima gauti elektroninėje erdvėje, vedė praktinius užsiėmimus mažiausiai pažengusiems interneto vartotojams, atliko bendruomenės narių elektroninę apklausą, kuria siekta išsiaiškinti vietos bendruomenės narių poreikius. Tačiau bene svarbiausias nuveiktas darbas – parengtas informacinis leidinys, skirtas Sirutiškio bendruomenės nariams pristatyti informaciją apie elektronines paslaugas šiose srityse: bendruomenė, šeima, sveikata, namai ir saugumas, poilsis ir kultūra, finansai, mokslai ir studijos. Leidinyje pateikiamos nuorodos ir kontaktai įstaigų, su kuriomis dažnai susiduriama asmeniniame gyvenime, vykdant visuomeninę ar verslo veiklą. Sukurti du leidinio variantai – popierinis, orientuotas į vyresnio amžiaus žmones, ir elektroninis, kuris visiems pasiekiamas skaitmeninėje erdvėje. Skaitmeninę leidinio versiją galima rasti internetinėje svetainėje kedainiai.rvb.lt.

Sirutiškio bendruomenės centro valdybos narė Kristina Kulbienė apie dalyvavimą projekte: „Kiekvienas įgyvendintas projektas, suorganizuota veikla duoda tiek tiesioginę, tiek ir netiesioginę naudą. Yra dalykų, kuriuos gali paliesti, bet yra ir tai, ką gali tik pajausti. Tai žinios, supratimas, pasitikėjimas savimi, laisvė veikti, laisvė būti išgirstam. Šis projektas buvo skirtas ne daiktams. Jis buvo skirtas žmonėms, jų gebėjimų, kompetencijų didinimui, jų įgalinimui. Tai pajuto tiek projekto dalyviai, tiek vykdytojai, gavę projekto valdymo bei administravimo žinių“. Ji teigia, kad bendruomenės nariams svarbiausia buvo betarpiškas bendravimas, asmeninis dėmesys, įgytos žinios, praktika, aiškus bei paprastas informacijos pateikimas leidinyje ir konsultacijų metu, savęs įgalinimas, galimybė išbandyti naujus bendravimo ir veiklos būdus. Ateityje žadama ir toliau teikti konsultacijas dėl naudojimosi internetu ir elektroninėmis paslaugomis bei toliau dalintis aktualia informacija apie skaitmeninės erdvės naudojimą.

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” vykdo Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursą, skirtą bendruomenėms, siekiančioms plačiau pritaikyti interneto galimybes savo kasdieninėje veikloje. Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, kurti naujas ar tobulinti jau esamas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu. Daugiau apie projektą – svetainėje www.prisijungusi.lt.


Skaitmeninė informacinio leidinio versija kedainiai.rvb.lt

Projekto metu sukurtas ir išleistas informacinis leidinys

Projekto rezultatai matomi:

http://www.aukstaitijosgidas.lt/sirutiskio-bendruomenes-centro-projektas-skatina-nariu-skaitmeninius-gebejimus