Kauno Vilijampolės bendruomenės centras „Veršva“

Kauno Vilijampolės bendruomenės centras „Veršva“

Projekto pavadinimas: Bendruomenės „Veršva“ įtinklinimas

Projekto rezultatas

Sukurtas naujas ir funkcionalus internetinis tinklapis bcversva.lt

Apie projektą

Vilijampolės bendruomenės centras „Veršva“, skatindamas narių įsitraukimą į bendruomenę vienijančias veiklas, sukūrė interneto svetainę, kurioje informacija apie joje veikiančius klubus tapo pasiekiama kiekvienam.

Vilijampolės bendruomenės centras „Veršva“ sėkmingai dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ inicijuotame Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurse, sukūrė bendruomenės interneto svetainę, todėl dabar gali dalį informacijos ir veiklų perkelti į elektroninę erdvę.

Vilijampolės bendruomenės centras „Veršva“ yra viena seniausių bendruomenių Vilijampolėje, Kaune, savo veiklą vykdanti jau penkiolika metų. Bendruomenės narius vienija įvairūs klubai: senjorų, dainos, amatų, šaškių, sveikatingumo „Būkime sveiki“ ir ansamblis „Santaka“. Šiandien technologijos užima svarbią vietą ir yra naudojamos kasdien. Tai suprasdami bendruomenės nariai dalyvavo įtinklinimo konkurse ir įgyvendino savo idėją – sukūrė Vilijampolės bendruomenės centro internetinę svetainę bcversva.lt, kurioje nuolat skelbiama aktuali informacija apie bendruomenėje veikiančių klubų veiklą. Internetinėje svetainėje lengva rasti visą informaciją, kaip tapti bendruomenės ar klubo nariu, kaip įsitraukti į vykdomus projektus, paaukoti lėšų. Nuo šiol visos bendruomenės ir jos klubų veiklos tapo atviros, lengvai randamos bei viešinamos, jas mato didesnės auditorijos įvairaus amžiaus žmonių. Svetainėje skelbiama informacija apie bendruomenės ir miesto organizuojamus renginius, apie įgyvendinamus projektus. Tokiu būdu tapo daug paprasčiau įtraukti naujus narius į organizacijos veiklas. Dalį jų perkėlus į elektroninę erdvę, skaitmeninėje atskirtyje buvę bendruomenės nariai kviečiami naudotis internetu, tobulėti, aktyviai bendrauti ir užsiimti bendra veikla.

Bendruomenės valdybos pirmininkė Jolanta Gulbinienė dalyvavimą konkurse vertina teigiamai ir džiaugiasi jo rezultatais. „Sukurtoje interneto svetainėje labai patogu skelbti informaciją apie bendruomenės vykdomas veiklas, įgyvendinamus projektus, organizuojamus renginius ir t.t. Tai ypač stipriai pajutome Covid-19 pandemijos akivaizdoje, kuomet visiems teko patirti, ką reiškia karantinas. Naujojoje interneto svetainėje mūsų nariai gali sekti bendruomenės naujienas. Anksčiau informaciją spausdindavome kaip plakatus ar skelbimus. O dabar tapome šiuolaikiškesne bendruomene. Mūsų bendruomenės nariai daugiausiai yra vyresnio amžiaus asmenys. Po projekto įgyvendinimo, dalį veiklų perkėlus į internetinę erdvę, pavyksta pritraukti daugiau jaunų narių. Tuo labai džiaugiamės.

Bendruomenė nuolat bendradarbiauja su Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Šaltinio“ padaliniu bei jo darbuotojomis. Su biblioteka yra sudaryta ilgalaikė bendradarbiavimo sutartis. Bendruomenės patalpose nuolat vyksta renginiai, koncertai, tarybos posėdžiai, renkasi senjorų klubo nariai.“

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” vykdo Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursą, skirtą bendruomenėms, siekiančioms plačiau pritaikyti interneto galimybes savo kasdieninėje veikloje. Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, kurti naujas ar tobulinti jau esamas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu. Daugiau apie projektą – svetainėje www.prisijungusi.lt.


Vilijampolės bendruomenės centro „Veršva“ internetinė svetainė bcversva.lt

Vilijampolės bendruomenės centro „Veršva“ internetinės svetainės skiltis „Klubai“

Projekto rezultatai matomi:

http://www.manokaunas.lt/naujiena/vilijampoles-bendruomenes-centro-versva-naujoje-interneto-svetaineje-informacija-apie-bendruomenes-narius-vienijancias-veiklas

https://www.kaunieciams.lt/vilijampoles-bendruomenes-centro-versva-naujoje-interneto-svetaineje-informacija-apie-bendruomenes-narius-vienijancias-veiklas