Katauskių kaimo bendruomenė

Katauskių kaimo bendruomenė

Projekto pavadinimas: „GYVENKIM ŠIUOLAIKIŠKAI“

Projekto rezultatas

Sukurta nauja ir funkcionali internetinė svetainė katauskiai.lt

Apie projektą

Šiuolaikiniame pasaulyje skaitmeninės technologijos suteikia itin daug galimybių. Katauskių kaimo bendruomenė nusprendė jomis pasinaudoti ir nuo šiol bendruomenės veiklas pristato naujoje skaitmeninėje erdvėje.

Katauskių kaimo bendruomenė savo veiklą vykdo nuo 2003 metų. Bendruomenė yra itin veikli, aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, organizuoja renginius, šventes, išvykas. Šiais metais ji sėkmingai dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ inicijuojamame Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurse ir tapo viena iš 120-ies jo laimėtojų. Laimėjusi konkursą, bendruomenė gavo galimybę įgyvendinti savo įtinklinimo idėją.

Iki šiol neturėjusi savo internetinės svetainės, nusprendė įgyvendinti projektą „Gyvenkim šiuolaikiškai“ ir sukurti bendruomenės internetinę svetainę. Projekto metu bendradarbiauta su Katauskių biblioteka, kurioje vyko skaitmeninio raštingumo mokymai, taip nuspęsta ne tik sukurti įrankį, bet ir patobulinti narių skaitmeninius įgūdžius.

Į projekto vykdymą įtraukti keli aktyvūs bendruomenės savanoriai, kurie prisidėjo prie sėkmingo projekto įgyvendinimo. Naujoji Katauskių kaimo bendruomenės skaitmeninė erdvė katauskiai.lt pristatyta per bendruomenės visuotinį rinkiminį susirinkimą, kurio metu bendruomenės nariai pakviesti aktyviai naudotis naujuoju informacijos šaltiniu. Šiuo metu jame yra informacija apie Katauskių kaimą, bendruomenę, veikiančią biblioteką, patalpinta ir nuotraukų galerija. Taip pat čia aprašyti neseniai vykę renginiai bei skelbiamos bendruomenės naujienos. Nuo šiol vietos gyventojams taps paprasčiau sužinoti informaciją apie vykdomas veiklas, renginius bei susitikimus, taigi, projektu sustiprinta bendrystė, bendruomenės nariai aktyviau įsitraukia į veiklas ir telkiasi bendriems tikslams.

„Manau, kad projektas buvo naudingas tiek bendruomenei, tiek kaimo žmonėms“, – teigia bendruomenės pirmininkas Jonas Galinaitis. Jis džiaugiasi bendruomenės narių susitelkimu įgyvendinant projekto veiklas. Patys bendruomenės nariai taip pat teigiamai vertina dalyvavimą projekte. Jie yra patenkinti nauja bendruomenės internetine svetaine bei vykusiais skaitmeninio raštingumo kursais. Tikimasi, kad ateityje svetainėje bus galima organizuoti įvairius konkursus bei sudaryti galimybę gyventojams skelbti apie teikiamas paslaugas arba parduodamas prekes.

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” vykdo Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursą, skirtą bendruomenėms, siekiančioms plačiau pritaikyti interneto galimybes savo kasdieninėje veikloje. Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, kurti naujas ar tobulinti jau esamas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu. Daugiau apie projektą – svetainėje www.prisijungusi.lt.


Katauskių kaimo bendruomenės internetinė svetainė katauskiai.lt

Mokymai bendruomenės nariams, kurie vyko Katauskių kaimo bibliotekoje

Projekto rezultatai matomi:

http://raseiniaitv.lt/katauskiu-kaimo-bendruomene-atrado-nauja-buda-viesinti-savo-veiklas/