Kriaunų kaimo bendruomenė

Kriaunų kaimo bendruomenė

Projekto pavadinimas: KRIAUNŲ KRAŠTO MOKYKLŲ ISTORIJOS

Projekto rezultatas

Atnaujino savo internetinį tinklapį skiltimi „Kriaunų krašto mokyklų istorijos“

Apie projektą

Dvidešimt pirmojo amžiaus Lietuvoje kaimo mokyklų skaičius sparčiai mažėja. Kriaunų kaimo bendruomenė nusprendė pasinaudoti šiuolaikinių technologijų suteikiamomis galimybėmis ir išsaugoti prisiminimus apie šias mokyklas ateities kartoms.

Kriaunų kaimo bendruomenė buvo įkurta 2003 metais, o 2018 metais atsinaujino ir susitelkė į savo krašto garsinimo bei projektinės veiklos darbus. Ji stengiasi skatinti žmonių savanorystę, savišvietą, organizuoja įvairius kultūrinius renginius. Šiais metais bendruomenė sėkmingai dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ inicijuojamame Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurse ir tapo viena iš 120-ies jo laimėtojų. Ji gavo galimybę įgyvendinti savo idėją – surinkti informaciją apie Kriaunų krašte veikusias mokyklas ir paskelbti ją bendruomenės tinklapyje kriaunos.lt.

„Apie Kriaunų krašte veikusias mokyklas nėra pakankamai surinktos ir susistemintos informacijos. Reikia pripažinti, kad kaimuose mažėja gyventojų, vis mažiau lieka žmonių, prisimenančių XX a. pirmoje pusėje veikusias kaimuose pradines, aštuonmetes mokyklas“ – teigia bendruomenės narė Stasė Idienė. Bendruomenėje yra 85 nariai, tarp kurių yra žmonių, lankiusių mokyklas pokario metais. Bendruomenė norėjo surinkti ir išsaugoti pačių bendruomenės narių atsiminimus apie Kriaunų krašto mokyklas bei nuotraukas iš jų – taip gimė projekto „Kriaunų krašto mokyklų istorijos“ idėja. Projekto metu buvo bendradarbiaujama su Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Kriaunų filialu, kurio darbuotoja Rasa Striungytė skatino projekto dalyvius domėtis savo krašto mokyklų istorijomis ir dažniau apsilankyti bendruomenės tinklapyje.

Kriaunų kaimo bendruomenė jau turi savo internetinį tinklapį kriaunos.lt. Jame skelbiamos bendruomenės naujienos, Kriaunų krašto turistiniai maršrutai bei įdomybės apie Kriaunų kaimą, keliamos nuotraukos iš vykusių renginių. Projekto metu tinklapyje atsirado ir skiltis „Kriaunų krašto mokyklų istorijos“. Šioje skiltyje galima rasti net septynių Kriaunų krašte veikusių mokyklų buvusių mokinių ir mokytojų prisiminimų, nuotraukų iš mokyklų gyvenimų. Dabar, kai ši informacija yra skaitmeninėje erdvėje, su mokyklų istorijomis gali susipažinti kiekvienas, besidomintis Kriaunų kraštu, o mokyklas baigę žmonės, kurie išvyko gyventi kitur, turi galimybę sugrįžti į gimtąsias vietas virtualiu būdu.

Kriaunų kaimo bendruomenės narė Stasė Idienė teigiamai įvertino dalyvavimą projekte. Ji džiaugiasi, kad bendruomenės svetainė tapo populiari, dažniau lankoma, mokyklų istorijos yra skaitomos ir papildomos naujais į projektą įsitraukusių dalyvių atsiminimais. Kiti bendruomenės nariai taip pat liko patenkinti projekto veiklomis – jų metu jie noriai bendravo, dalijosi savo jaunystės prisiminimais. Ypač aktyviai projekto veiklose dalyvavo bendruomenės nariai Klaudijus Driskius ir Gražina Balčiūnienė.

Bendruomenė žada ir toliau tęsti projekto gyvavimą, koreguoti, papildyti turimą informaciją naujais atsiminimais. Manoma, kad surinktą informaciją bus galima ne tik patalpinti skaitmeninėje erdvėje, bet ir iš jos sudaryti knygą „Kriaunų krašto mokyklų istorijos“. Dabartinį projekto rezultatą galite pamatyti tinklapyje kriaunos.lt.

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” vykdo Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursą, skirtą bendruomenėms, siekiančioms plačiau pritaikyti interneto galimybes savo kasdieninėje veikloje. Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, kurti naujas ar tobulinti jau esamas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu. Daugiau apie projektą – svetainėje www.prisijungusi.lt.


Kriaunų kaimo bendruomenės tinklapio skiltis „Kriaunų krašto mokyklų istorijos“

Projekto rezultatai matomi:

http://www.aukstaitijosgidas.lt/kriaunu-kaimo-bendruomenes-tinklapis-pades-issaugoti-kriaunu-krasto-mokyklu-istorija/