Skėmių kaimo bendruomenė

Skėmių kaimo bendruomenė

Projekto pavadinimas: Skėmių kaimo bendruomenės interneto svetainės sukūrimas

Projekto rezultatas

Sukurta nauja ir funkcionali internetinė svetainė skemiai.lt

Apie projektą

Šiuolaikinis pasaulis sparčiai keičiasi. Skėmių kaimo bendruomenė neatsilieka nuo pokyčių ir nuo šiol savo veiklas pristato naujoje bendruomenės internetinėje svetainėje.

Skėmių kaimo bendruomenė yra viena pirmųjų įkurtų Lietuvoje, savo veiklą vykdanti jau 20 metų. Organizacija nuolat turi idėjų, kaip skatinti kaimo žmonių užimtumą, sutelkti gyventojus bendriems tikslams, stiprinti bendrą veiklą. Taip pat ji vykdo edukacines programas, organizuoja šventes šeimoms, kolektyvams. Šiais metais bendruomenė tapo viena iš 120-ies bendruomenių, laimėjusių projekto „Prisijungusi Lietuva“ inicijuojamą Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursą ir sėkmingai įgyvendino savo idėją.

Skėmių kaimo bendruomenėje jau kurį laiką grynino idėją sukurti savo skaitmeninę erdvę. Ji padėtų plėtoti bendruomenės veiklą, aktyvinti narius, paskatintų juos naudotis internetu. Taip pat svetainėje galima skelbti aktualią informaciją apie vykstančius įvykius, vykdomas veiklas, organizuojamus renginius, susirinkimus, sprendžiamus klausimus bei iškilusias problemas. Dalyvaujant projekte, šią idėją pavyko įgyvendinti – sukurta internetinė svetainė skemiai.lt. Kuriant naują erdvę – aktyviai bendradarbiaujama su bendruomenės teritorijoje esančiomis įstaigomis bei įmonėmis.

Naujosios Skėmių kaimo bendruomenės svetainės skemiai.lt lankytojai gali susipažinti su bendruomene, jos istorija, vykdomais projektais, edukacinėmis programomis, Skėmių kaimo traktieriumi. Nuo šiol visa informacija yra pasiekiama šioje svetainėje, nėra būtina turėti socialinių tinklų paskyros, todėl susipažinti su bendruomenės veikla lengva tiek bendruomenės nariams, tiek besidomintiems bendruomene. Vystoma veikla tapo labiau matoma, todėl į ją gali įsitraukti daugiau žmonių. Taip pat naujoje skaitmeninėje aplinkoje paprasčiau puoselėti glaudesnį ryšį su bendruomenės nariais bei dalintis patirtimis.

„Labai džiaugiamės, kad galėjome dalyvauti projekte, kurio dėka susikūrėme internetinę svetainę. Atsirado nauja galimybė gauti bei platinti norimą informaciją, veiklas, paslaugas“, – apie projektą atsiliepia bendruomenės narė Regina Dambrauskienė. Ji teigia, kad svetainė padės didinti bendruomenės žinomumą bei skatins kaimo gyventojų verslumą. Žadama, kad elektroninė erdvė bus nuolat atnaujinama bei sukeliama visa aktuali informacija, todėl gyventojai noriai naudosis naująja svetaine. Ateities planai – elektroninės parduotuvėlės sukūrimas, skelbimų, sveikinimų talpinimas bei kitos naujos iniciatyvos.

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” vykdo Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursą, skirtą bendruomenėms, siekiančioms plačiau pritaikyti interneto galimybes savo kasdieninėje veikloje. Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, kurti naujas ar tobulinti jau esamas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu. Daugiau apie projektą – svetainėje www.prisijungusi.lt.


Skėmių kaimo bendruomenės svetainė skemiai.lt

Projekto rezultatai matomi:

http://www.radviliskionaujienos.lt/skemiu-kaimo-bendruomenei-augti-pades-nauja-internetine-svetaine-7301?fbclid=IwAR1FbNR7Fezasuclp4YDs7ilaZmlWeAE0GNwOABaDyaCRaEm5Mni6NcImyY