Ramonų kaimo bendruomenė

Ramonų kaimo bendruomenė

Projekto pavadinimas: Bendruomenės veiklos skatinimas elektroninėje erdvėje

Projekto rezultatas

Sukurtas naujas ir funkcionalus internetinis tinklapis ramonai.lt

Apie projektą

Viena svarbiausių bendruomenės vertybių yra bendravimas – tai grandis, kuri jungia žmones ir leidžia vienas kitą suprasti. Tačiau greitai besikeičiančiais laikais komunikacija gali reikalauti šiuolaikinių sprendimų, kad skubūs klausimai būtų išspręsti greičiau ir efektyviau. Todėl Ramonų bendruomenė pasiryžo ištobulinti narių bendravimą panaudojant informacines technologijas.

Raseinių rajonų Ramonų kaimo bendruomenė, vienijanti penkis vietinius kaimus, sėkmingai dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ inicijuojamame nacionaliniame Bendruomenių įtinklinimo konkurse. Ši bendruomenė tapo viena iš 120-ies bendruomenių laimėtoja ir viena pirmųjų įgyvendino savo projektą.

Pagrindinis Ramonų kaimo bendruomenės tikslas buvo išspręsti informacijos sklaidos problemą, kadangi dažnai aktuali informacija gyventojus pasiekdavo per vėlai. Savo projektu bendruomenė siekė dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, sudaryti nariams naujas galimybes bendrauti, mokytis, užsiimti verslu. Vos tik pradėjusi projekto vykdymą, organizacija pajautė kuriamo tinklapio poreikį, kurį ypač sustiprino paskelbtas karantinas, kai bendruomenės nariai negalėjo susitikti. Projekto vykdytojai stengėsi atlikti darbus kuo greičiau, todėl bendruomenė projekto vykdymą baigė keliais mėnesiais anksčiau nei planavo.

Dabar ramoniškiai džiaugiasi nauju ir funkcionaliu tinklapiu ramonai.lt, kuriame skelbiama aktualiausia informacija apie bendruomenės gyvenimą, vyksiančius renginius, būsimus įvykius ar susirinkimus. Kadangi nemaža dalis bendruomenės narių yra vyresnio amžiaus, todėl buvo vykdomi mokymai, kaip saugiai elgtis skaitmeninėje erdvėje, kaip naudotis naujuoju organizacijos tinklapiu. Projekto nauda jaučiama net ir dabar – kiekvieną ketvirtadienį vykdomos bendruomenės narių konsultacijos skaitmeninio raštingumo klausimais.

Ramonų kaimo bendruomenės pirmininkė Dalytė Raudonienė džiaugiasi, kad jai talkina bendruomenės tarybos narys Gintaras Jokubauskis. Jis padeda skelbti visą informaciją apie organizacijos veiklą tinklapyje ir pataria kitais klausimais, susijusiais su elektronine sklaida.

Taip pat pirmininkė dalijasi prisiminimais iš įvykusių renginių, kuriuose visa bendruomenė mokėsi edukacijos ir skaitmeninio raštingumo. „Išvykų metu dalinomės patirtimi, įvairiais klausimais. Tame tarpe ir skaitmeninio raštingumo. Daugelis fotografavomės, mokėmės, kaip persiųsti vienas kitam nuotraukas, žinutes.“ – komentavo Dalytė Raudonienė.

Apsilankykite tinklapyje ramonai.lt ir sekite aktualiausias Ramonų kaimo bendruomenės naujienas, pamatykite kaip sekasi veikti dabar jau įtinklintai bendruomenei.

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” vykdo Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursą, skirtą bendruomenėms, siekiančioms plačiau pritaikyti interneto galimybes savo kasdieninėje veikloje. Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, kurti naujas ar tobulinti jau esamas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu. Daugiau apie projektą – svetainėje www.prisijungusi.lt.


Ramonų kaimo bendruomenės tinklapis ramonai.lt

Senjoras Ferdinandas (73 m) karantino laikotarpiu mokosi skaitmeninio raštingumo.

Projekto rezultatai matomi:

http://manoraseiniai.lt/naujiena/ramonu-kaimo-bendruomenes-komunikacija-elektronineje-erdveje