Asociacija „Tyrulių bendruomenė“

Asociacija „Tyrulių bendruomenė“

Projekto pavadinimas: tyruliubendruomene.lt – žingsnis į bendruomenės sėkmę

Projekto rezultatas

Sukurta nauja ir funkcionali internetinė svetainė tyruliubendruomene.lt

Apie projektą

Sukūrusi naują skaitmeninį įrankį, asociacija „Tyrulių bendruomenė“ aktyviai skleidžia informaciją apie aktualius vietos įvykius bei veiklas, taip siekdama suburti bendruomenę internetinėje erdvėje.

Asociacija „Tyrulių bendruomenė“ sėkmingai dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ inicijuojamame nacionaliniame Bendruomenių įtinklinimo konkurse. Ji tapo viena iš 120-ies bendruomenių laimėtoja ir įgyvendino savo projektą, skatinantį asociacijos „Tyrulių bendruomenė“ narius naudotis internetu ir išmaniosiomis skaitmeninėmis technologijomis.

Asociacija „Tyrulių bendruomenė“ buvo įkurta 1995 metais ir jos pagrindinė veiklos kryptis yra jungti ne tik dabar miestelyje gyvenančius žmones, bet ir tuos, kurie čia gimė, mokėsi ar dirbo, tačiau šiuo metu čia negyvena. Organizacija nuolat rašo naujus projektus ir aktyviai įsitraukia į miestelio veiklas, bet ilgą laiką nebuvo galimybės pasidalinti šiomis žiniomis su visuomene. Todėl dalyvavimas šiame projekte padėjo asociacijai įgyvendinti internetinės svetainės idėją ir tikslą – efektyviau pristatyti savo veiklą skaitmeninėje erdvėje.

Naujoje internetinėje svetainėje tyruliubendruomene.lt galima rasti pagrindinę informaciją apie asociaciją „Tyrulių bendruomenė“. Projekto pradžioje bendruomenės nariai išsirinko naują logotipą, kuris pristato visą bendruomenę. Logotipe pavaizduotas pagrindinis Tyrulių miestelio kultūros židinys – pramogų ir sporto salė. Dabar šis logotipas puošia visus internetinės svetainės puslapius. Skiltyje „Istorija“ skelbiami faktai ir nuotraukos iš miestelio praeities. Informacija buvo renkama bendruomenės narių ir jų pažįstamų. 2020-ųjų metų pabaigoje asociacija planuoja organizuoti virtualią parodą, kurioje bus pristatomos nuotraukos iš miestelio kūrimosi laikotarpio. Skiltyje „Apie mus“ skelbiami bendruomenės įstatai, „Naujienose“ – aktualiausi bendruomenės gyvenimo įvykiai, o „Skelbimų“ skiltyje patys bendruomenės nariai gali dalintis informacija apie jiems rūpimas veiklas.

Anot asociacijos „Tyrulių bendruomenė“ pirmininkės Astutės Kurtkuvienės, nariai aktyviai prisidėjo prie projekto išpildymo: „Projekto metu aktyvesni bendruomenės nariai domėjosi internetinio puslapio kūrimu ir aktyviai reiškė savo nuomonę“. Į veiklą įsijungė ne tik bendruomenės nariai, bet ir kiti miestelio gyventojai, projekto metu dar labiau suaktyvėjo bendruomenės ir miestelio bibliotekos partnerystė. Pasakodama apie ateities planus, pirmininkė pasidalina keliomis idėjomis: „Planuojame skelbti konkursus, rengti virtualias bendruomenės narių darbų parodas“.

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” vykdo Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursą, skirtą bendruomenėms, siekiančioms plačiau pritaikyti interneto galimybes savo kasdieninėje veikloje. Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, kurti naujas ar tobulinti jau esamas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu. Daugiau apie projektą – svetainėje www.prisijungusi.lt.


Asociacijos „Tyrulių bendruomenė“ internetinė svetainė tyruliubendruomene.lt

Projekto rezultatai matomi:

http://www.zemaitijosgidas.lt/tyruliu-bendruomene-veikla-skatina-skaitmenineje-erdveje