Asociacija „Voveriškių bendruomenė“

Projekto pavadinimas: Susipažink ir pažink Voveriškius

Projekto rezultatas

Sukurtas naujas ir funkcionalus internetinis tinklapis voveriskiubendruom.wixsite.com/bendruomene

Apie projektą

Voveriškių bendruomenė jau aštunti metai vienija savo bendruomenės narius įvairioms veikloms. Kasmet vis naujos iniciatyvos atranda vietą šios bendruomenės veiklose. 2020 m. Voveriškių bendruomenė sėkmingai dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ inicijuojamame nacionaliniame Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurse, kuriame laimėjo galimybę įgyvendinti savo įtinklinimo idėją.

Kadangi konkurso tikslas yra skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenes dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, kurti naujas ar tobulinti jau esamas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu, Voveriškių bendruomenė, vadovaujama Ritos Cecervovės, pateikė siūlymą sukurti Voveriškių bendruomenės interneto svetainę, kuri atitiktų kasdieninius bendruomenės narių lūkesčius.

Bendruomenės sumanytame projekte buvo išsikelta daug tikslų ir bendruomenės nariai gali pagrįstai didžiuotis, jog jie ne tik visi įgyvendinti, bet ir stipriai viršyti.

Įgyvendinant projekte numatytas veiklas, buvo siekiama, kad gyventojai susipažintų ir pažintų Voveriškius. Bendradarbiaujant su Voveriškių biblioteka buvo surinkta ir svetainėje paskelbta informacija apie Voveriškių kaimą, jame gimusius įžymius žmones. Įmonės, įstaigos ar asmenys, teikiantys paslaugas, svetainėje gali skelbti informaciją ir taip reklamuoti savo paslaugas, prekes. Bendruomenė skelbia apie savo vykdomas ir planuojamas vykdyti veiklas. Internetinė svetainė – tai puiki galimybė įmonėms informuoti bendruomenės narius apie naujas darbo vietas. Dalį veiklų perkėlus į elektroninę erdvę, mažinama „šešėlinė ekonomika“, nes gyventojai gali reklamuoti savo prekes, paslaugas elektroninėje erdvėje. Įmonėms ar vietos verslininkams tai sudaro galimybes užsidirbti ir būti labiau matomais visuomenėje.

Pristatydama projekto veiklos rezultatus, Voveriškių bendruomenės vadovė Rita Cecervovė pastebėjo: „Kiekvienas parašytas ir įgyvendinamas projektas vis labiau suartina gyventojus. Projektai kaskart persipina su kartų bendravimu, jaunimas padeda senjorams, senjorai savo žiniomis, patirtimi dalinasi su jaunimu. Po kiekvieno įgyvendinto projekto vis daugiau gyventojų jungiasi į bendruomenės narių gretas. Vietinės įmonės ar verslininkai pradeda remti ir bendradarbiauti su bendruomene, taip bendruomenės renginiai tampa didesni, labiau užpildyti veiklomis. Šiaulių rajono savivaldybės, Šiaulių kaimiškosios seniūnijos atstovai noriai prisideda ir remia bendruomenę, jos projektus, sprendimus, skatina bendruomenę ir jos narius. Šis projektas buvo iššūkis, nes didžioji projekto dalis buvo įgyvendinta nuotoliniu būdu dėl šalyje esančio karantino. Gyventojai, prisidėję prie projekto „Susipažink ir pažink Voveriškius“, daug mokėsi, nes reikėjo naudotis jiems neįprastomis informacinėmis technologijomis, bet viskas įveikta. Projektas įgyvendintas. Rezultatai nuostabūs“.

Šiuo metu sukurtame tinklapyje voveriskiubendruom.wixsite.com/bendruomene nuolat pildoma informacija, ir vis didesnis bendruomenės narių skaičius juo intensyviai naudojasi. Anot R. Cecervovės – „jau dabar kuriame naujus planus, kaip plėtoti mūsų portalą, nes turime bazę, kuri suteikia galimybes sparčiai augti“. Visi bendruomenės nariai tikisi, jog glaudus bendruomenės susitelkimas ir sukaupta patirtis sukurs prielaidas sėkmingam dalyvavimui ir kituose projektuose.

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” vykdo Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursą, skirtą bendruomenėms, siekiančioms plačiau pritaikyti interneto galimybes savo kasdieninėje veikloje. Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, kurti naujas ar tobulinti jau esamas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu. Daugiau apie projektą – svetainėje www.prisijungusi.lt.


Voveriškių bendruomenės interneto svetainės skiltis „Naujienos“

Voveriškių bendruomenės interneto svetainės skiltis „Aplinkiniai kaimai“

Projekto rezultatai matomi:

https://www.facebook.com/Voveriskiu-bendruomene

http://www.zemaitijosgidas.lt/voveriskiu-bendruomene-sumane-kaip-gyventojus-informuoti-apie-naujus-darbo-pasiulymus