Punios kaimo visuomeninė organizacija „Punios ainiai“

Punios kaimo visuomeninė organizacija „Punios ainiai“

Projekto pavadinimas: Internetinės svetainės Punios kaimo bendruomenei sukūrimas

Projekto rezultatas

Sukurta nauja ir funkcionali internetinė svetainė www.puniosainiai.lt

 

Apie projektą

„Punios ainiai“ atlieka svarbią misiją – saugoja ir puoselėja krašto tradicijas. Sukūrusi naują skaitmeninį įrankį, ji aktyviai skleidžia informaciją apie aktualius vietos įvykius bei veiklas, taip siekdama suburti bendruomenę internetinėje erdvėje.

Bendruomenė „Punios ainiai“ sėkmingai dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ inicijuotame Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurse, tapo viena iš 120-ies bendruomenių laimėtoja ir sėkmingai įgyvendino savo idėją – sukurti internetinę svetainę.

„Punios ainiai“ bendruomenė buvo sukurta 2001 metais ir visą savo veiklos laikotarpį dirbo siekdama pagerinti kaimo žmonių gyvenimą: organizuoja renginius, edukacinius užsiėmimus, vietines kulinarines pamokas, kalendorines šventes. Organizacija peržengė vietinės veiklos ribas ir savo veikla norėjo sudominti daugiau žmonių. Nusprendė sukurti svetainę, kuri būtų informatyvi ir pasiekiama visai visuomenei.

Internetinės svetainės kūrimo idėja itin patiko Punios kaimo visuomeninei organizacijai. Projektas aktualus visiems kaimo gyventojams, nes skatina domėtis gyvenamąja aplinka ir suteikia galimybę patiems dalyvauti sprendžiant iškilusias problemas, prisidėti prie kultūrinių, socialinių ir kt. veiklų. Internetinės svetainės sukūrimas suteikia galimybę pasidalinti savo įžvalgomis aktualiais klausimais, komentuoti norimomis temomis, dalintis nuotraukomis ir siųsti straipsnius. Projekto kūrimas „Punios ainiai“ bendruomenei vyko sklandžiai: jie bendradarbiavo su organizacijos nariais dėl bendros vizijos, ieškojo IT specialisto, kuris galėtų sukurti profesionaliai atrodančią internetinę svetainę, rinko medžiagą ir informaciją, kuria galėtų dalintis su kaimo gyventojais. Galutinį internetinės svetainės rezultatą galima pamatyti jau dabar – www.puniosainiai.lt

Anot bendruomenės pirmininkės Laimutės Žūsinienės: „Projektas labai naudingas bendruomenei. Informacija apie bendruomenę, jos veiklą ir laimėjimus yra lengvai pasiekiama svetainėje. Taip skatinamas bendruomeniškumas ir bendra veikla, siūlant žmonėms aktualių problemų sprendimo būdus ir priemones elektroninėje erdvėje.“

„Punios ainiai“ bendruomenės pirmininkė labai džiaugiasi, kad projektas paskatino daugiau žmonių įsitraukti į organizacijos veiklas. „Bendruomenės veikla vis labiau domisi jaunimas ir jaunos šeimos, kurios noriai ateina į pagalbą, siūlo savo idėjas“, – teigia L. Žūsinienė. Pirmininkė sako, jog ieškoma būdų kaip dar daugiau žmonių įtraukti į bendruomenės veiklas: „Sieksime, kad kuo daugiau vyresnio amžiaus narių galėtų gauti informaciją ir naudotis skaitmeninėmis technologijomis, organizuosime skaitmeninio raštingumo kursus visiems pageidaujantiems“.

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” vykdo Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursą, skirtą bendruomenėms, siekiančioms plačiau pritaikyti interneto galimybes savo kasdieninėje veikloje. Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, kurti naujas ar tobulinti jau esamas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu. Daugiau apie projektą – svetainėje www.prisijungusi.lt.


„Punios ainiai“ bendruomenės svetainė www.puniosainiai.lt


Bendruomenės sukurtos svetainės pristatymas

Projekto rezultatai matomi:

http://dainavosgidas.lt/punios-ainiai-buria-bendruomene-skaitmenineje-erdveje/