Asociacija „Rokų jaunimo centras”

Projekto pavadinimas: Rokų bendruomenės įtinklinimas: kartu galime daugiau

Projekto rezultatas

Sukurtas naujas ir funkcionalus internetinis tinklapis rokubendruomene.lt

Apie projektą

Rokų bendruomenė, atstovaujama asociacijos „Rokų jaunimo centras“, dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ inicijuotame Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurse, tapo viena iš 120-ies bendruomenių laimėtoja ir sėkmingai įgyvendino savo sukurtą idėją „Rokų bendruomenės įtinklinimas: kartu galime daugiau“. Būtent bendrystės skatinimas skaitmeninėje erdvėje, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, dalies veiklų perkėlimas į elektroninę erdvę, naujų ir esamų paslaugų kūrimas ir yra pagrindinis Bendruomenių įtinklinimo konkurso tikslas.

Rokų bendruomenė, siekdama burti bendruomenę elektroninėje erdvėje, skelbti bendruomenės aktualijas, naujienas bei Rokų seniūnijos kieme vykstančias kultūrines, sportines, edukacines veiklas perkelti į elektroninę erdvę, sukūrė naują, bendruomenei labai naudingą tinklapį rokubendruomene.lt. Skiltyje „Būkime matomi“, pasitelkiant tris modernias kameras, galima tiesiogiai stebėti kiemelyje gyvai vykstančias veiklas. Taip mažinama atskirtis tarp bendruomenės narių, negalinčių atvykti į organizuojamus renginius – jie viską gali stebėti internetu.

Tinklapis patogus ir pasiekiamas kiekvienam Rokų bendruomenės nariui bei svečiui. Visa informacija pateikiama vienoje vietoje, vartotojams nėra būtinybės turėti socialinių tinklų paskyros, kad galėtų matyti pateikiamą informaciją. Tinklapis atviras visiems bendruomenės nariams – jame savo naujienomis gali dalintis seniūnija, biblioteka, gimnazija, darželis, vietos menininkai ir kt. Tinklapis ir ateityje bus nuolat atnaujinamas, jame ketinama paskelbti Rokų įžymių ir lankytinų objektų žemėlapį, sukurtą atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus ir atsiųstas nuotraukas – taip bus viešinamas kartu su visais gyventojais sukurtas turinys, o tai dar labiau skatins gyventojų bendravimą, bei domėjimąsi savo bendruomene.

Kiek seniau išgirdome bendruomenės narių poreikį visą informaciją rasti vienoje internetinėje svetainėje, o ne atskirose ,,Facebook” paskyrose, tad džiaugiamės atsiradusia galimybe išpildyti šį Rokų gyventojų pageidavimą laimėjus bendruomenių įtinklinimo konkursą. Smagu, kad visą laiką šią iniciatyvą palaikė ir aktyviai prisidėjo Rokų seniūnė Dalė Žėkienė. Kviečiame sekti, dalintis informacija bei dalyvauti kultūrinėse bendruomenės veiklose.” Apsilankykite jų tinklapyje rokubendruomene.lt.

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” vykdo Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursą, skirtą bendruomenėms, siekiančioms plačiau pritaikyti interneto galimybes savo kasdieninėje veikloje. Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, kurti naujas ar tobulinti jau esamas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu. Daugiau apie projektą – svetainėje www.prisijungusi.lt.


Rokų bendruomenės pagrindinis interneto svetainės puslapis

Rokų bendruomenės interneto svetainės skiltis „Naujienos“

Projekto rezultatai matomi:

https://www.facebook.com/Rokubendruomene

http://www.aukstaitijosgidas.lt/roku-bendruomenes-itinklinimas-bukime-matomi