Apie projektą

Prisijungusi Lietuva projektu siekiama skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes.

Projektas vyksta visose Lietuvos viešosiose bibliotekose. Apie 500 tūkst. Lietuvos gyventojų pajus Prisijungusi Lietuva projekto naudą.

Į projekto veiklas siekiame įtraukti internetu nesinaudojančius arba skaitmeninių įgūdžių stokojančius Lietuvos žmones.

Projekto skaičiai

apie 700 vietos bendruomenių

(Projekto „Prisijungusi Lietuva“ branduolys yra vietovės bendruomenės. Projekto pradžioje planuota įtraukti 500 vietos bendruomenes. Šiuo metu projekte dalyvauja apie 700 bendruomenių.)

1200 e. skautų

(1200 jaunuolių, besidominčių ir gebančių naudotis šiuolaikiniais išmaniaisiais įrenginiais, pasiryžę padėti kitiems išmokti jais naudotis ir tapti tikrais e.skautais.)

1700 skaitmeninių lyderių

10 000 mokymų piliečiams

(Projektas vienija norinčius mokytis nuo pradžių, norintiems pagilinti skaitmenines žinias, ar savarankiškai ugdytis gebėjimus.)

100 000 Lietuvos piliečių

(Prisijungusi Lietuva projekte dalyvaus apie 100 tūkst. Lietuvos gyventojų.)

250 renginių bendruomenėms

(Prisijungusi Lietuva komanda sudalyvaus 250-yje projekte dalyvaujančių vietos bendruomenių renginių visoje Lietuvoje.)

1200 viešųjų interneto prieigos taškų

(1200 šalies bibliotekininkų, konsultuoja gyventojus atnaujinamuose viešuosiuose interneto prieigos taškuose.)

10 tūkst. į projekto veiklas įtrauktų jaunuolių

(Skaičiuojama, kad visose apskrityse jaunuoliams skirtose veiklose dalyvaus apie 10 tūkst. jaunuolių.)

Ką projekte veikia jaunimas

Dalyvauja kūrybiniuose IRT konkursuose, kūrybinėse dirbtuvėse (hakatonuose). Įvairiuose renginiuose skatina moksleivius išsamiau domėtis informacinėmis technologijomis, programavimu, ugdyti kūrybiškumą ir saviraišką.

Jaunimas kviečiamas savanoriauti, tampant e. skautu ir prisidedant prie vietos bendruomenės narių skaitmeninių įgūdžių tobulinimo bibliotekose.

Veiklos tęsis

Projekte paruošti skaitmeniniai lyderiai bei e. skautai, net ir pasibaigus projektui galės toliau savarankiškai konsultuoti bendruomenės narius. O projekto dalyviai galės nuolat kreiptis pagalbos ir sulaukti konsultacijų. Taip projekto nauda peržengs projekto ribas ir taps įprasta bendruomenių veiklos dalimi.

Gyventojams atrasti vis naujas informacinių technologijų teikiamas galimybes, net ir pasibaigus Prisijungusi Lietuva projektui padės bendruomenėse vykstantys renginiai bei visoje ES skaitmeninius įgūdžius skatinančios nacionalinės akcijos (pvz.: „Skaitmeninė savaitė“, „Saugesnio interneto savaitė“, „Senjorų dienos internete“).

Siekiame, kad 87 proc. Lietuvos gyventojų naudotųsi internetu.


Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšomis.

(„2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa“, 2 prioritetas „Informacinės visuomenės skatinimas“, 2.2 investicinis prioritetas „IRT produktų ir paslaugų, elektroninės prekybos tobulinimas ir IRT paklausos didinimas“).